A kormány a koronavírus miatt március 11-én az egész országra kiterjedő veszélyhelyzetet rendelt el, és betiltotta a 100 főnél nagyobb rendezvényeket. Ezért az eredetileg 2020. Április 6-9 között megrendezésre kerülő Adatok ábrázolása a bioinformatikában és a rendszerbiológiában című kurzus várhatóan csak 2020 második felében, az október 26-i héten lesz megtartva.

További fontos információ a kurzussal kapcsolatban, hogy a hallgatóknak a következő félévben ismételten fel kell venni a tárgyat a neptunon keresztül, valamint a kredit értéke 2 kreditpontra módosul!

Időpont és helyszín: 2020. Október 26. – Október 29.
PPKE, Esztergom, Majer István út 1-3.  (Semmelweis-es hallgatók részére szállást és étkezést biztosítunk)

Oktatásban közreműködő intézmény:
PPKE Információs Technológiai és Bionikai Kar

Angol nyelven:
Data Visualization in Systems Biology and Bioinformatics            

Kreditértéke: 2                  

Teljes óraszám: 30 óra, előadás: 15 óra, gyakorlat: 15 óra

Tantárgy típusa:
kötelező, kötelezően választható, szabadon választható

Oktatás nyelve:
angol

Tantárgyfelelős neve:
Prof. Dr. Győrffy Balázs

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja:
Legkisebb hallgatói létszám: 10
Legmagasabb hallgatói létszám: 40

A kurzusra történő jelentkezés módja:
Neptun regisztráció, valamint a következő oldalon:
https://efop362.itk.ppke.hu/workshops/data-visualization/

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek):
Sikeres első 4 szemeszter.