Tájékoztató a Hunyadi János ösztöndíjat elnyert határon túli magyar hallgatók számára a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karára történő beiratkozásról 

BEFOGADÓ NYILATKOZATOK ALÁÍRÁSA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATHOZ

A pályázat benyújtási feltétele a befogadó képzőhely/klinika nyilatkozata, ami akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása és az intézet pecsétje mellett, azt a kar dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti.

A Dékáni Hivatal által történő hitelesítéshez a „Befogadó nyilatkozatot” kitöltve, a fogadótanár aláírásával ellátva kell leadni aláírásra, személyesen az ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán, vagy elektronikusan az izso.ildiko@semmelweis.hu e-mail címen.

A szemeszter megkezdésekor csak és kizárólag azokat a tárgyakat tudja a hallgató karunkon hallgatni, amely tárgyakhoz rendelkezik a fent említett módon hitelesített nyilatkozatokkal.

ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSE UTÁN

A Semmelweis Egyetemre érkező, Hunyadi János ösztöndíjat nyert külhoni magyar hallgatók csak abban az esetben végezhetnek gyakorlatokat Egyetemünkön, és az ösztöndíj folyósítására is csak akkor kerül sor, ha az ÁOK Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán beiratkoznak.

Tanulmányi Osztály címe:

1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. I. emelet E/15. szoba

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 9.00-12.00 óráig
Kedden az ügyfélfogadás szünetel
Szerda:13.00-15.00 óráig
Csütörtök: 13.00-16.00 óráig
Péntek: 9.00-12.00 óráig

Ügyintéző: Izsó Ildikó
Telefon: 459-1500/56590
E-mail: izso.ildiko@semmelweis.hu

BEIRATKOZÁS

Beiratkozáskor beadandó/bemutatandó dokumentumok:

  • személyazonosító igazolvány
  • adószám (magyarországi NAV kirendeltségnél igényelhető)
  • beiratkozási lap aláírt, kitöltött példánya
  • adatvédelmi nyilatkozat kitöltve, aláírva
  • bankszámlaszám (kizárólag magyarországi bankfiókban nyitott számlaszám)
  • tantárgylista az Egyetemünkön teljesíteni kívánt tárgyakról, valamint ezek vonatkozásában a klinikák befogadó nyilatkozatai

Kérem, hogy a letölthető dokumentumokat megfelelően kitöltve és aláírva a beiratkozáskor hozza magával!

KÖTELEZŐ MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A kötelező munka- és tűzvédelmi oktatásra a „Biztonságtechnika tanfolyam I. évfolyamos ÁOK hallgatók részére” kurzus keretében kerül sor, mely kurzus a Semmelweis Egyetem Központi E-learning Rendszerében található. Az oktatási anyag megtekintésének és az ahhoz kapcsolódó teszt kitöltésének időpontjáról a Dékáni Hivatal küld értesítést. Az oktatás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a teszten minden kérdésre helyesen válaszolt.