Budapest Ösztöndíjprogram

Budapest Ösztöndíjprogram

Budapest Főváros Önkormányzata az idei évben ismét meghirdeti a Budapest Ösztöndíjprogramot.

A pályázat részleteiről a https://budapest.hu/hirek/2024/05/15/palyazati-felhivas-budapest-osztondijprogram-20242025 oldalról tájékozódhat.

A pályázat jelentkezési határideje: 2024. június 16.

Abonyi Rezidens Ösztöndíj

Abony városi Rezidens Ösztöndíj Program

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ismételten kiírta a „Rezidens Ösztöndíj Program” pályázatot, mellyel az az önkormányzat célja, hogy az egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében támogassa azokat a hallgatókat, rezidenseket, akik szándékuk szerint a háziorvosi ellátásban kívánnak dolgozni. 

A Rezidens Ösztöndíj Program pályázati kiírása innen tölthető le.

Bács-Kiskun Vármegyei orvosi ösztöndíj

Pályázati felhívás 6. éves orvostanhallgatók ösztöndíj támogatására

 A humánerőforrás – gazdálkodás optimalizálása, az egyetem befejezését követően az intézményben való rezidensként való elhelyezkedés ösztönzésére a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) orvosi ösztöndíjat hoz létre.

Pályázatot nyújthat be: Az az orvostanhallgató, aki legalább 10 félévet eredményesen befejezett és vállalja az ösztöndíjszerződés megkötését.

A támogatás keretében a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház által nyújtott juttatás: Az ösztöndíj a tanulmányok befejezéséig, de legfeljebb 2 tanulmányi félévre pályázható meg. Az ösztöndíj támogatás mértéke havi 80.000 Ft.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

-hiánytalanul kitöltött és aláírt Pályázati adatlap (1. számú melléklet)

-hallgatói jogviszony igazolás, mely tartalmazza „a hallgatói jogviszony megszűnésének – a tanulmányi teljesítmény és követelmények alapján – becsült időpontja” rovatban az időpont megjelölését.

A pályázónak az ösztöndíjszerződésben vállalnia kell:

-aktív hallgatói jogviszonyát a felsőoktatási intézmény által kiadott eredeti hallgatói jogviszony igazolással félévenként igazolja

-tanulmányai befejezését oklevéllel igazolja

-tanulmányok megszakításáról 15 napon belül értesíti a Kórházat

-a kórház által meghirdetett rezidensi képzésre beadja pályázatát

-rezidensi jelentkezést követően szolgálati jogviszonyt létesít 2 évre

-szakképzési tervének megfelelő gyakorlatokat a Kórház akkreditált osztályain tölti le

Pályázat benyújtásának módja:

-A pályázatot zárt borítékban 1 eredeti példányban kell benyújtani Dr. Horváth Zsolt Orvosigazgató Úr részére

-postai úton: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház, Dr. Horváth Zsolt Orvosigazgató 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.

-személyesen: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Titkárságán (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.)

A borítékon kérjük feltűntetni: „Pályázat orvostanhallgatók ösztöndíj támogatására”

 Pályázat elbírálásának módja:

-az ösztöndíj évente legfeljebb 5 fő hallgató számára állapítható meg.

-a benyújtott érvényes pályázatokat a választott szakma szerinti osztály Osztályvezető Főorvosa véleményezi, és ezt követően Főigazgató Úr dönt a pályázat elfogadásáról, esetleg elutasításáról.

-a pályázatok benyújtása folyamatos

Pályázat elbírálása:

-benyújtást követően 30 nap

Egyéb információ: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Humánpolitikai Osztály,

Dr. Kőszegfalvi Edit Jogi-és Humánpolitikai Osztályvezető

E-mail: koszegfalvie@kmk.hu, Tel: 06/76/516-700/6741 mellék