Betűméret: A A A

Kutatás

KUTATÁSI TERÜLETEK
Az iszkémia-reperfúziós károsodások okozta szív- és tüdőszövődményeinek vizsgálata, klinikai, biokémiai monitorozása és e szövődmények megelőzésének, kezelésének lehetőségei az aneszteziológiában és az intenzív terápiában. A humán endotélfunkció károsodásának klinikai vizsgálata, biokémiai monitorozásának lehetőségei. Az anesztéziában és az intenzív terápiában alkalmazott szerek szív- és érrendszerre való hatásának vizsgálata. A szeptikus betegek biokémiai monitorozásának lehetőségei. A műtétre kerülő szívbetegek esetleges posztoperatív szövődményeinek előrejelzése, ezen szövődmények előfordulási kockázatának preoperatív felmérése, becslése. A légzési elégtelenség patofiziológiájának és terápiás lehetőségeinek kutatása. A lélegeztetési módok hemodinamikai hatásának vizsgálata. A légzőrendszer patofiziológiájának, a különböző lélegeztetési módoknak a légzési munkára kifejtett hatásai. Légzésmechanika az intenzív osztályon. A kardiopulmonális reszuszcitáció szervezésének és oktatási hatékonyságának vizsgálata. Verbális szuggesztiók hatásainak vizsgálata a perioperatív szakban és az intenzív terápia során. A szepszis klinikai vonatkozásai. A szepszis genetikai háttere, súlyos szeptikus állapotok kimenetelét befolyásoló genetikai tényezők. A HELLP-szindróma súlyosságát prediktáló markerek vizsgálata. Trombotikus mikroangiopátiák az intenzív osztályon. Plazmaferezis az intenzív terápiában. A miokardium monitorozása szepszisben. Az altatás hatása az elektrokonvulzív terápia effektivitására. Az intraabdominális nyomás változásának intenzív terápiás jelentősége. Nozokómiális infekciók prevenciójának és klinikai jelentőségének kutatása. A perkután tracheosztómia aktuális kérdései. Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai, életvégi döntések az intenzív osztályon. A betegjogok és a bioetika aktuális kérdései. Az agyi keringésmintázat vizsgálata szívsebészeti anesztézia során. Neutrofil funkciók vizsgálata szepszis során. Az anesztézia és a műtéti beavatkozás hatása az immunrendszerre.

MEGHIRDETETT TDK-TÉMÁK
Az alább felsorolt tudományos kutatási területeken, a témavezetővel történő egyeztetés alapján lehetséges tudományos diákköri tevékenységet folytatni, illetve a tdk-tevékenységgel összefüggésben szakdolgozatot készíteni.

A tudományos diákköri tevékenység végzése és hivatalos elismerése szigorú formai szabályokhoz kötött, bővebb információ a TDK-oldalon található.

A TDK-munka címe A témavezető neve
A Cardiac Depression Scale validációs vizsgálata szívsebészeti műtétre kerülő betegeknél dr. Németh Endre
A karotisz-műtétek entrópia-vizsgálata (kialakítás alatt) dr. Székely Andrea PhD
A jobbkamrai rezerv prediktorainak vizsgálata a perioperatív időszakban dr. Németh Endre
A légzőrendszer mechanikus tulajdonságainak vizsgálata dr. Lorx András PhD
A mikrobiom klinikai relevanciája dr. Madách Krisztina, PhD
A nem-technikai készségek oktatás-módszertani integrációjának vizsgálata dr. Fritúz Gábor
A perkután tracheosztómia szövődményei és azok megelőzése dr. Élő Gábor PhD
A szívtranszplantáció és a műszív-implantáció perioperatív komplikációinak vizsgálata dr. Németh Endre
Az otthonlélegeztetési program hatása az életminőségre dr. Lorx András PhD
Az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai, életvégi döntések az intenzív osztályon dr. Élő Gábor PhD
Euthanasia/Ethical considerations in the ICU dr. Élő Gábor PhD
Új módszer az antibiotikum-rezisztencia vizsgálatára dr. Kállai András

MEGHIRDETETT REKTORI PÁLYATÉTEL-CÍMEK
Az alább felsorolt tudományos kutatási területeken, a megjelölt konzulenssel történő egyeztetés alapján lehetséges rektori pályamunkát készíteni.

A rektori pályatétel címe A konzulens neve


A mikrobiom klinikai relevanciája

dr. Madách Krisztina, PhD

A légzőrendszer mechanikus tulajdonságainak változása légzési elégtelenségben

dr. Lorx András PhD

Az otthonlélegeztetési program hatása az életminőségre és rehospitalizációra COPD-ben

dr. Lorx András PhD

A máj-diszfunkció vizsgálata szívműtét, mechanikus keringéstámogatás és szívtranszplantáció esetén

dr. Székely Andrea PhD

A frailty (esékenység) hatása ér- és szívműtétek rövid és hosszú távú kimenetelére

dr. Székely Andrea PhD

Gyermek-szívműtéten átesett beteg pszichoszociális fejlődése, a szövődmények hatása a hosszútávú kimenetelre

dr. Székely Andrea PhD

Meteorológiai változások hatása a perioperatív és hosszabb távú kimenetelre szív- és érműtétek után

dr. Székely Andrea PhD

A tanítás hatása az aneszteziológusok altatási szokásaira

dr. Székely Andrea PhD

A perkután tracheosztómia szövődményei és azok megelőzése

dr. Élő Gábor PhD

MEGHIRDETETT PhD-TÉMÁK
A Klinika munkatársai aktuálisan öt PhD-alprogramot működtetnek. Ezen alprogramok fókuszában többek között az ér- és szívsebészeti betegek kardiopulmonális perioperatív kockázatának felmérése, monitorozása és kezelési lehetőségeinek vizsgálata, a szívműtétek kiváltotta iszkémiás-reperfúziós myocardium- és tüdőkárosodások csökkentésének kísérletes és klinikai vizsgálata áll. A Semmelweis Egyetem Ér- és Szívsebészeti Klinikáin 2004 óta működő Kardiovaszkuláris Kutatócsoport, valamint az oxfordi központú Oxford Cardiothoracic and Vascular Research Group koordinálásával jelentős tér nyílt széleskörű, nemzetközi kutatómunka végzésére.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK
A Klinika széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik, melyek keretében rendszeresen kerül sor közös kutatási programok, tanulmányutak, cseregyakorlatok, szakmai konzultációk, előadások, tudományos összejövetelek és szimpóziumok lebonyolítására.