A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola története

A felsőoktatásról szóló 1993,évi LXXX.törvény az egyetemek feladatává tette a tudományos fokozatra való felkészítést és a doktori (PhD) fokozat odaítélését. A Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája a Semmelweis Egyetem jogelődjeinek doktori iskoláiból (SOTE: 28 program, TF:1 program) alakult meg 2001-ben. 

2014. szeptember  1-től a Testnevelési Egyetem megalakulásával a Sporttudományok Doktori Iskola a Testnevelési Egyetemhez került.

2020. tavaszán került sor az Egészségtudományi Doktori Iskola akkreditációjára, így 2020. szeptemberétől a  doktori képzés és fokozatszerzés nyolc Tudományági Doktori Iskolában indul el.

 • Elméleti orvostudományok Doktori Iskola
 • Klinikai orvostudományok  Doktori iskola
 • Gyógyszertudományok  Doktori iskola
 • Mentális egészségtudományok Doktori Iskola
 • Szentágothai János Idegtudományok Doktori Iskola
 • Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola
 • Patológiai tudományok Doktori Iskola
 • Egészségtudományi Doktori Iskola

2023. szeptember 1-től  a korábban akkreditált iskolák összevonásra kerültek és az egységes Semmelweis Egyetem Doktori Iskola 11 tagozatában folytatódtak a doktori programok.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola az alábbi tudományágakban jogosult tudományos (PhD) fokozat kiadására:

 • elméleti orvostudományok
 • klinikai orvostudományok
 • gyógyszerészeti tudományok
 • biológiai tudományok
 • szociológia
 • egészségtudományok

A  Doktori Iskolában a tudományos programok vezetői felelősek a képzés tartalmi elemeiért. A képzésben résztvevő doktoranduszok az egyes programokon belül a  témavezetők által meghirdetett akkreditált témákra jelentkeznek és végzik a kutatómunkájukat.Az elmúlt évek során a doktori hallgatók létszáma fokozatosan nőtt, és az állami ösztöndíjas hallgatói keretszám 300 fölé emelkedett.