Pályázat megnevezése pályázat várható megjelenése pályázat várható beadási határideje pályázat értékelésének határdideje pályázók kiértesítésének
 határideje
pályázat célcsoportja
SE 250+ Kiválósági PhD Ösztöndíj Pályázat (2. félév) január 15. február 20. március 31. április 4. aktív PhD hallgatói jogviszony állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésben vagy komplex vizsga utáni MD/PhD hallgatóként
PhD értekezések bírálati rendszerének fejlesztése elismert nemzetközi szakértők bevonásával március 22. folyamatos elbírálás 10 napon belül bírálatot követően 3 napon belül A Semmelweis Egyetem akkreditált PhD témavezetői.
KMMCS témavezetői pályázat március 14. június 30. beadási határidőtől számítva 30 nap A pályázat értékelési határidejétől számított 15 napon belül 5 éven belül fokozatot szerzettek, illetve tervezetten idei év során fokozatot szerzők számára.
Utazási pályázat április 17. május 15. várhatóan május 30. legkésőbb június 15.

A Semmelweis Egyetem Doktori Iskola PhD és MD-PhD képzésében részt vevő hallgatói.

MD-PhD ösztöndíj Április 18. május 20. beadási határidőtől számítva 30 nap A pályázat értékelési határidejétől számított 15 napon belül Az ÁOK, FOK, GYTK, ETK és EKK tudományos diákkörös hallgatói a graduális képzés utolsó előtti és utolsó tanévében
Új Nemzeti Kiválósági Program  várhatóan 2023. május eleje megjelenéstől számítva 30 nap beadási határidőtől számítva 30 nap A pályázat értékelési határidejétől számított 15 napon belül Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj Pályázati Kiírás
4 katégóriában
Dr. Rácz István Alapítvány Pályázat várhatóan 2023 május közepe megjelenéstől számítva 30 nap beadási határidőtől számítva 30 nap A pályázat értékelési határidejétől számított 15 napon belül  gyógyszerész PhD hallgatók munkájának segítésére
Predoktori Ösztöndíj pályázat várhatóan 2023. július utolsó hete megjelenéstől számítva 30 nap beadási határidőtől számítva 30 nap A pályázat értékelési határidejétől számított 15 napon belül A doktori képzésüket befejező, már publikációval rendelkező hallgatók PhD fokozatszerzésének elősegítése
Richter Gedeon Ösztöndíj várhatóan 2023. augusztus első hete megjelenéstől számítva 30 nap beadási határidőtől számítva 30 nap A pályázat értékelési határidejétől számított 15 napon belül állami ösztöndíjas, 1. éves nappali tagozatos, 35 éven aluli PhD képzésbe felvett hallgatók részére
Baráti Kör pályázat várhatóan 2023. szeptember közepe megjelenéstől számítva 30 nap beadási határidőtől számítva 30 nap A pályázat értékelési határidejétől számított 15 napon belül a SE Doktori Iskoláinak keretében végzett tudományos munka bemutatására 35 év alatti Ph.D. hallgatók vagy predoktorok számára.