Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 24.
407074 Összes oltás

Kurzus akkreditálása a Doktori Iskolában:
Kurzus akkreditálásához szükség van a csatolt adatlap kitöltéséhez, különös tekintettel a tematika órákra lebontott leírására, illetve ha van vendég előadó, feltüntetésére (önéletrajz).
Csatolni kell:

  • egy szakmai önéletrajzot,
  • egy publikációs jegyzéket
  • a tudományági doktori iskola vezetőjének ajánlását,

A dokumentumokat elektronikusan és postai úton is el kell juttatni a Doktori  Iskola Hivatalába  (Üllői u. 26.).
A kurzus akkreditációjáról az Oktatási és Kreditbizottság dönt.
Az akkreditált kurzusok aktuális félévre való bejelentése a félévet megelőző november 30., vagy április 30.
A bejelentést a Tudományági Doktori Iskola adminisztrátoránál kell megtenni.
Kurzusbejelentő űrlap letölthető