A Doktorandusz Önkormányzat 2013-ban alakult meg Egyetemünkön, azóta pedig lelkes csapattal törekszik a doktoranduszok minél messzemenőbb segítésére, a doktori képzés fejlesztésére, jobbítására. A DÖK tevékenysége egy négyes feladatrendszeren keresztül fogalmazható meg:

  • Érdekképviselet: a doktoranduszok érdekképviselete a tudományági doktori iskolákban (TDI), a Doktori Iskola állandó bizottságaiban, az Egyetemi Doktori Tanácsban (EDT), és az Egyetem Szenátusában is. A DÖK célja a doktoranduszokat érintő problémák gyors és hatékony megoldása, közös érdekeik szakmai alapokon nyugvó képviselete.
  • Tudományszervezés: tudományos közélet és közösségépítés – konferenciák, workshopok és kerekasztalok szervezése, a doktoranduszok segítése a tudományos karrierépítésben.
  • Támogatások biztosítása: szociális, kutatási, lakhatási és konferenciarészvételi támogatásokért való lobbitevékenység, biztosításukban való közreműködés
  • Kommunikáció: a DÖK munkájának, annak eredményeinek megismertetése az egyetem doktoranduszaival, valamint az ő véleményeik, fejlesztési javaslataik becsatornázása.

További információk a DÖK honlapján: A DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJA