Kapcsolat

 

Vezető

Dr. Kellermayer Miklós
e-mail: kellermayer.miklos@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 267 6261 vagy +36 1 459 1500 / 60200 mellék


Tanulmányi adminisztrátor
Besze Erzsébet
e-mail: besze.erzsebet@semmelweis.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 60200 mellék

Titkárság
Dr. Zsembery Ákos
e-mail: zsembery.akos@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 60339 és 60348 mellék

 

Programok

 

Az Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat programjai

01. Kórélettan és transzlációs medicina
programvezető: Dr. Benyó Zoltán
 
A téma területén folynak széleskörű kísérletes kutatások, sokrétű hazai és külföldi tudományos kooperációban. A vérkeringési betegségek a haláloki statisztikákban világszerte vezető helyet foglalnak el. A vérkeringési rendszer normális működésének kellően pontos ismerete nélkül a kóros keringésváltozások lényegét nem lehet megérteni, így korszerű diagnosztikán alapuló oki terápia nem folytatható, az egészségmegőrzés szempontjai nem érvényesülhetnek. A program célkitűzése ezért az egészséges és kóros vérkeringési folyamatok mechanizmusainak kutatása, e területen elkötelezett fiatal szakemberek képzése, nevelése, és az ismeretek orvosi köztudatba való átvitele graduális és posztgraduális szinten egyaránt. A gesztor-intézet honlapján is megtalálható az a közel negyven téma, melyekből a PhD képzés iránt érdeklődők válogathatnak (http://www.humanelettan.usn.hu). Évről-évre önálló képzési kurzusokat is szervez a program a „Klinikai kardiovaszkuláris fiziológia” és “A kísérletes és a klinikai orvostudomány korszerű vizsgáló és mérési módszerei” témákban magyar és angol nyelven.

02. Celluláris és molekuláris biofizika
programvezető: Dr. Kellermayer Miklós
 
A program elsődleges célja olyan modern, komprehenzív biofizikai tudás és kísérleti készségek átadása, amely kiváló alapot teremt az élettani, kórélettani és klinikai állapotok és folyamatok kvantitatív, matematikai és fizikai alapokon nyugvó megértéséhez. A programban megjelenő kutatási tematikák átívelnek az egyedi biomolekulák tulajdonságaitól és működésétől az élő sejtekben és az élő szervezetben zajló folyamatokig: nanobiotechnológia, polimér fizika/kémia, egymolekula biofizika, citoplazmáris (citoszkeletális és motorfehérjék) és membránfehérjék (különböző transzporter családok), nukleoprotein komplexek (helikáz/DNS, hiszton/DNS, viruskapszid/RNS), illetve fibrilláris extracelluláris fehérjerendszerek (amiloid, fibrin) szerkezeti dinamikája és nanomechanikája, lipid alapú nanovehikulumok (liposzómák) vizsgálata és fejlesztése, in vivo organizmus szintű folyamatok (pl. nanopartikulumok biodisztribuciója) követése.
 
A kutatást különleges és egyedülálló módszerek és megközelítések támogatják: molekuláris dinamika szimuláció, atomerőmikroszkópia, lézercsipesz, in vitro motilitási próba, multifoton mikroszkópia, nanoSPECT/CT, nanoPET/MRI, modern spektroszkópiák, illetve molekuláris és sejtbiológiai metodikák. A kutatást számos meghirdetett kurzus segíti és helyezi tágabb tudományos perspektívába.

03. Transzlációs vesekutatások és szervtranszplantáció
programvezető: Dr. Zsembery Ákos
 

04. Vaszkuláris patofiziológia / atherosclerosis
programvezető: Dr. Prohászka Zoltán
 
A program célkitűzései magukban foglalják olyan humán klinikai vizsgálatok tervezését, kivitelezését majd értékelését, amelyek segítségével az angioödémás kórképekben bekövetkező patofiziológiai elváltozások jobban megismerhetők és feltérképezhetők, az atheroscleroticus talajon kifejlődő szív- és érrendszeri betegségek valamint akcelerált atheroscleroticus megbetegedések pathomechanizmusa feltárható, és a thromboticus microangiopathiás kórfolyamat pathofiziológiája jellemezhető. Célkitűzés olyan laboratóriumi módszerek kidolgozása és alkalmazása, amelyek segítséget nyújtanak a fenti kórképek differenciáldiagnosztikájában, a nyomon követésben, a prognosztikában és a terápia hatékonyságának felmérésében.
Jelen téma célkitűzése továbbá azon faktorok endotélsejtekre gyakorolt hatásának vizsgálata, amelyek kiemelt prognosztikai vagy diagnosztikai esetleg terápiás jelentőségűnek mutatkoztak a fenti kórképekben.

05. Alapkutatások klinikai alkalmazása
programvezető: Dr. Vásárhelyi Barna
 

 

Képzési és vizsga tájékoztatók

 

Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat témái

letöltés

Doktori Tagozat Tanácsa

 

Doktori Tagozat Tanácsa

2023. október 18.
letöltés

 

Éves beszámolók

 

Elméleti és Transzlációs Orvostudományi Tagozat éves beszámolói

2021
letöltés

2022
letöltés