Ismertető

 

Vezető

Dr. Enyedi Péter

e-mail: enyedi.peter@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 60431 mellék


Tanulmányi adminisztrátor

Sonnevend Kinga
e-mail: sonnevend.kinga@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 20 825 9640


Titkárság

Dr. Ella Krisztina
e-mail: ella.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 60459 mellék


 

A Molekuláris Orvostudományi Doktori Tagozat szakmai és infrastrukturális bemutatása

Az öt program szervesen kapcsolódik egymáshoz, így az iskola molekuláris, fiziológiai, morfológiai szemléletet egyaránt tükröz. Különlegessége, hogy az alapkutatásokat klinikai szemlélettel párosítja: „A problémák a betegágytól indulnak”.

A magyar orvostudomány hagyományainak megfelelően különösen erősek az immunológiai vonatkozások, mind klinikai, mind elméleti értelemben. A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Tagozat mind az orvosbiológiai elméleti kutatások, mind a klinikai kutatások terén pályakezdő kutatók végzés utáni alapképzését szolgálja.

A doktori tagozat célja kettős: részben áttekintést ad a különböző kóros állapotok etiológiája, patogenezise, valamint a befolyásolás lehetőségei molekuláris szintű megismerésének módjairól és esélyeiről, részben a patológia igen fontos területeinek részletesebb megismerését kívánja biztosítani. Az orvosbiológiai kutatások egyik hiányossága Magyarországon, hogy nem megfelelő a kapcsolat az elméleti és a klinikai kutatások között. Az elméleti kutatások probléma felvetése túlságosan messze kerül a „betegágytól”, ugyanakkor a klinikai kutatásokkal foglalkozók módszertani képzettsége és elméleti felkészültsége gyakran nem elegendő. Ezért több témája az alkalmazott elméleti ismeretanyagon kívül klinikai kutatási területtel is foglalkozik. Valamennyi program különböző indíttatással a molekuláris biológiai szemlélet szellemében fogant. Oktatási szerkezetét az általános vonatkozású programokra épülő specifikus, az oktatásban részt vevő kutatók érdeklődését tükröző témák adják. Az általános vonatkozású témák és kurzusok biztosítják a kutatói léthez szükséges ismeretanyag, módszertan, etikai vonatkozások elsajátítását. Az erre épülő speciális kurzusok tükrözik mind a hazai népegészségügyi állapotokat, mind a tudomány fejlődéséből következő legújabb trendeket.

A tudományági doktori iskola kurzusvezetői legalább három évenként témáikkal kapcsolatos kurzusokat rendeznek, hogy minden doktoranduszoknak lehetősége legyen a kurzus elvégzésére. A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Tagozat vezetése éppen ezért fontosnak tartotta ezzel a szakterülettel foglalkozó kurzusok palettájának szélesítését, a már elindított kurzusai mellett, illetve helyett új molekuláris biológiával kapcsolatos kurzusokat vezetett be. Az tagozat nemzetközileg elismert kutatói szervezésében indított kurzusok lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak a molekuláris biológiai alapismeretek elsajátítására és ezt követően a tudományág részleteinek megismerésére, hogy majd a kurzusokon szerzett ismeretanyagot saját kutatási területükön hasznosíthassák.

A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Tagozat oktatási programjának jelentőségét az is alátámasztja, hogy számos eredeti kurzusunkat minősített a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája kötelezően választható kurzussá. A kötelezően választható kurzusok biztosítják, hogy a hallgatók csak megfelelő irodalmi és metodikai jártasság megszerzését követően aspirálhassanak doktori cím megszerzésére.


Oktatók, témakiírók, témavezetők
letöltés


Törzstagok, törzstag emeritusok
letöltés


Együttműködési megállapodások
letöltés


Aktivitások, kapcsolatok
letöltés


 

Programok

 

A Molekuláris Orvostudományi Doktori Tagozat programjai


01. Celluláris és molekuláris élettan
programvezető: Dr. Hunyady László


02. Patobiokémia
programvezető: Dr. Csala Miklós


03. Embriológia, őssejt és fejlődésbiológia
programvezető: Dr. Nagy Nándor


04. A humán molekuláris genetika és a géndiagnosztika
programvezető: Dr. Szalai Csaba


05. Elméleti és klinikai immunológia és reumatológia
programvezető: Dr. Poór Gyula és Dr. Mócsai Attila


 

Képzési és Vizsga Tájékoztatók

 

Képzési és vizsga tájékoztatók

Képzés, vizsgáztatás és fokozatszerzés
letöltés


 

Szigorlati kérdések

Celluláris és molekuláris élettan
letöltés

Patobiokémia
letöltés

Embriológia, őssejt és fejlődésbiológia
letöltés

A humán molekuláris genetika és a géndiagnosztika
letöltés

Elméleti és klinikai immunológia és reumatológia
letöltés

Doktori Tagozat Tanácsa

 

Doktori Tagozat Tanácsa

A Doktori Tanács jegyzőkönyvei:

2023. szeptember 29.
letöltés

2022. március 18.
letöltés

 

Éves beszámolók

 

Éves beszámolók

2022
LETÖLTÉS

2021
LETÖLTÉS