Kapcsolat

 

Vezető

Dr. Várnai Péter

e-mail: varnai.peter@semmelweis.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 60439 mellék


Tanulmányi adminisztrátor

Sonnevend Kinga
e-mail: sonnevend.kinga@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 20 825 9640


Titkárság

Dr. Ella Krisztina
e-mail: ella.krisztina@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 459 1500 / 60459 mellék


 

A Molekuláris Orvostudományi Doktori Tagozat szakmai és infrastrukturális bemutatása

Az öt program szervesen kapcsolódik egymáshoz, így az iskola molekuláris, fiziológiai, morfológiai szemléletet egyaránt tükröz. Különlegessége, hogy az alapkutatásokat klinikai szemlélettel párosítja: „A problémák a betegágytól indulnak”.

A magyar orvostudomány hagyományainak megfelelően különösen erősek az immunológiai vonatkozások, mind klinikai, mind elméleti értelemben. A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Tagozat mind az orvosbiológiai elméleti kutatások, mind a klinikai kutatások terén pályakezdő kutatók végzés utáni alapképzését szolgálja.

A doktori tagozat célja kettős: részben áttekintést ad a különböző kóros állapotok etiológiája, patogenezise, valamint a befolyásolás lehetőségei molekuláris szintű megismerésének módjairól és esélyeiről, részben a patológia igen fontos területeinek részletesebb megismerését kívánja biztosítani. Az orvosbiológiai kutatások egyik hiányossága Magyarországon, hogy nem megfelelő a kapcsolat az elméleti és a klinikai kutatások között. Az elméleti kutatások probléma felvetése túlságosan messze kerül a „betegágytól”, ugyanakkor a klinikai kutatásokkal foglalkozók módszertani képzettsége és elméleti felkészültsége gyakran nem elegendő. Ezért több témája az alkalmazott elméleti ismeretanyagon kívül klinikai kutatási területtel is foglalkozik. Valamennyi program különböző indíttatással a molekuláris biológiai szemlélet szellemében fogant. Oktatási szerkezetét az általános vonatkozású programokra épülő specifikus, az oktatásban részt vevő kutatók érdeklődését tükröző témák adják. Az általános vonatkozású témák és kurzusok biztosítják a kutatói léthez szükséges ismeretanyag, módszertan, etikai vonatkozások elsajátítását. Az erre épülő speciális kurzusok tükrözik mind a hazai népegészségügyi állapotokat, mind a tudomány fejlődéséből következő legújabb trendeket.

A tudományági doktori iskola kurzusvezetői legalább három évenként témáikkal kapcsolatos kurzusokat rendeznek, hogy minden doktoranduszoknak lehetősége legyen a kurzus elvégzésére. A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Doktori Tagozat vezetése éppen ezért fontosnak tartotta ezzel a szakterülettel foglalkozó kurzusok palettájának szélesítését, a már elindított kurzusai mellett, illetve helyett új molekuláris biológiával kapcsolatos kurzusokat vezetett be. Az tagozat nemzetközileg elismert kutatói szervezésében indított kurzusok lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak a molekuláris biológiai alapismeretek elsajátítására és ezt követően a tudományág részleteinek megismerésére, hogy majd a kurzusokon szerzett ismeretanyagot saját kutatási területükön hasznosíthassák.

A Molekuláris Orvostudományok Tudományági Tagozat oktatási programjának jelentőségét az is alátámasztja, hogy számos eredeti kurzusunkat minősített a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolája kötelezően választható kurzussá. A kötelezően választható kurzusok biztosítják, hogy a hallgatók csak megfelelő irodalmi és metodikai jártasság megszerzését követően aspirálhassanak doktori cím megszerzésére.


Oktatók, témakiírók, témavezetők
letöltés


Törzstagok, törzstag emeritusok
letöltés


Együttműködési megállapodások
letöltés


Aktivitások, kapcsolatok
letöltés


 

Programok

 

A Molekuláris Orvostudományi Doktori Tagozat programjai


01. Celluláris és molekuláris élettan
programvezető: Dr. Hunyady László


02. Patobiokémia
programvezető: Dr. Csala Miklós


03. Embriológia, őssejt és fejlődésbiológia
programvezető: Dr. Nagy Nándor


04. Humán molekuláris genetika és  géndiagnosztika
programvezető: Dr. Wiener Zoltán 


05. Elméleti és klinikai immunológia és reumatológia
programvezető: Dr. Mócsai Attila


 

Képzési és Vizsga Tájékoztatók

 

Képzési és vizsga tájékoztatók

Képzés, vizsgáztatás és fokozatszerzés
letöltés

Komplex vizsga tételsorok

Celluláris és molekuláris élettan
letöltés

Patobiokémia
letöltés

Embriológia, őssejt és fejlődésbiológia
letöltés

A humán molekuláris genetika és a géndiagnosztika
letöltés

Elméleti és klinikai immunológia és reumatológia
letöltés

Molekuláris Orvostudományi Tagozat 2 éves kurzusterv

letöltés

Molekuláris Orvostudományi Tagozat témái

letöltés

 

Doktori Tagozat Tanácsa

 

Doktori Tagozat Tanácsa

A Doktori Tanács jegyzőkönyvei:

2023. szeptember 29.
letöltés

2022. március 18.
letöltés

 

Éves beszámolók

 

Éves beszámolók

2022
LETÖLTÉS

2021
LETÖLTÉS