Kapcsolat

 

Vezető

Dr. Matolcsy András
email: titkarsag.1path@semmelweis.hu
telefon: +36 1 266 1637 / 54455 mellék


Tanulmányi munkatárs

Laczik Cecília
email: laczik.cecilia@semmelweis.hu
telefon: +36 1 266 1637 / 54437 mellék
mobil: +36 20 825 0290


A Patológia és Onkológia Tagozat szakmai és infrastrukturális bemutatása

A tagozat képzési programja a daganatos megbetegedések széles körén túl különböző szív- és érrendszeri megbetegedések patogenezisének megértése mellett számos klinikai relevanciával is bíró transzlációs kutatási témát is magában foglal. A tagozat 45 aktív témavezetője által művelt kutatási tématerületek között az in vitro és in vivo experimentális rendszereket alkalmazó daganatbiológiai alapkutatások (többek között daganatprogresszió, metasztázisképződés) mellett számos transzlációs kutatási téma (biomarkerek azonosítása, molekuláris rizikóbecslő rendszerek kidolgozása) is szerepel. Különös hangsúlyt kapnak a Doktori Iskola programjában a daganatok metabolizmusát és a humán mikrobiomot vizsgáló kutatások, valamint a korszerű bioinformatikai eljárások fejlesztése és alkalmazása is. Az alkalmazott metodikák palettája a hagyományos pathomorfológiai vizsgálatoktól a korszerű in vitro és vivo rendszerek, a 3D bionyomtatás lehetőségein át a legkorszerűbb új-generációs szekvenálási és bioinformatikai alkalmazásokig tart. A tagozat témavezetői a szakterület nemzetközi szinten is ismert kutatói, tevékenységük egyetemi és/vagy akadémia kutatócsoportokon belül szerveződik. A rendkívül széleskörű kutatási infrastruktúrához hazai (NKFIH, MTA) és nemzetközi kutatási (H2020) pályázatok anyagi támogatása kapcsolódik.

 

Programok

 

A Patológia és Onkológia Tagozat programjai


01. Molekuláris és experimentális onkológia (korábban: Onkológia)
programvezető: Dr. Bödör Csaba

A program célja, hogy a képzésben részt vevő hallgatók az onkogenezis molekuláris hátterének megértésén túl ismereteket szerezzenek a klinikai és transzlációs onkológia terén is. Az elméleti ismereteken túl a korszerű daganatkutatáshoz szükséges gyakorlati képességek megszerzésére is hangsúlyt fektet a képzési program. A gyakorlati kurzusok során az adatelemzés, a molekuláris genetikai módszerek, különböző in vitro és in vivo modellrendszerek bemutatása és alapszintű gyakorlati megismerésére is lehetőség nyílik. A képzési terv kiemelt célja a személyre szabott diagnosztika és terápia koncepciójához kapcsolódó ismeretek szintézise az alapkutatás módszereitől egészen a legkorszerűbb kezelési modalitásokig.


02. Diagnosztikus, digitális és molekuláris patológia
programvezető: Dr. Kiss András

A program humán betegségek etiopatogenezisével foglalkozik, kiemelten a sejt és környezete közti kapcsolatok mechanizmusával, az ezt befolyásoló tényezők elemzésével, egyes adhéziós fehérjék és sejtkapcsoló struktúrák változásával. A kutatás molekuláris célpontok keresését, detektálását tűzte célul, újonnan felismert biomarkerek vizsgálatával daganatelőző és daganatos elváltozásokban. A máj-pancreas (krónikus hepatitis, cirrhosis, májtumorok), gasztrointestinális (gastritis, gyomorrák), emlő, urogenitális (vesedaganatok, prostata, uterus tumorok) és egyéb szolid tumorokban identifikálható molekuláris mechanizmusok, genetikai és epigenetikai tényezők (microRNS) analízise emberi szövet és sejt (folyékony biopszia) mintákban, valamint in vitro sejttenyészetekben modern patológiai és molekuláris patológiai módszerekkel történik. Az etiológiai tényezők közül elsősorban a fertőző agensek, így a Helicobacter pylori és a hepatitis, valamint a human papilloma virusok kórokó szerepe, a fertőzés mechanizmusa a vizsgálatok tárgya. A prognosztikai faktorok vizsgálata kiemelten emlő-,  vastagbél és májdaganatokban kerül vizsgálatra.  


03. Mikroorganizmusok és anyagaik hatásainak molekuláris, celluláris és organizmus szintű vizsgálata
programvezető: Dr. Szabó Dóra

A program a mikroorganizmusok és anyagaik szerepének kérdéskörével foglalkozik a betegségek pathogenezisében. A program munkacsoportjai a járványügyi szempontból jelentős vírusok (HIV, hepatitis, herpesz, adenovírus) gazdasejt/pathogén interakcióit tanulmányozza molekuláris virológiai, sejtbiológiai, biokémiai és klasszikus mikrobiológiai módszerekkel. E mellett a nozokomiális fertőzésekben elsődleges szerepet játszó baktériumok antibiotikumokkal (elsősorban fluorokinolon, polymyxin) szembeni rezisztencia mechanizmusainak új irányát tárják fel. Vizsgálják a mikrobiom általános hatását a pathológiai folyamatokra. A program további fontos témái a HIV fertőzés során a vírus és a sejt közötti molekuláris mechanizmusok, sejtreceptorok, lipid raftok és redox mechanizmusok feltárása, és új típusú, HIV fertőzést gátló anyagok (entry inhibitorok) kifejlesztése, többek között a brazíliai Amazon vidék növényi extraktumai segítségével. A program része az újonnan felbukkanó (emerging) fertőzések (pl. zika, cornavírus, pandemiás influenza vírusok) járványügyi jelentőségének elemzése.


04. Klinikai onkológia és sugárterápia
programvezető: Dr. Polgár Csaba


 

Képzési és Vizsga Tájékoztatók

 

Komplex vizsga tételsor

letöltés

Patológia és Onkológia Tagozat 2 éves kurzusterv

letöltés

Patológia és Onkológia Tagozat témái

letöltés

Doktori Tagozat Tanácsa

 

Doktori Tagozat Tanácsa

A Doktori Tanács jegyzőkönyvei:

2023. szeptember 27.
letöltés

2022. március 29.
letöltés

 

Éves beszámolók

 

Éves beszámolók

2022
LETÖLTÉS

2021
LETÖLTÉS