Kapcsolat

 

Vezető
Dr. Reusz György
email: reusz.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
telefon: +36 1 334 3186 / 52625 mellék

Tanulmányi adminisztrátor
Bokori Edit
telefon: +36 20 825 8150

Titkárság
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1083. Budapest, Bókay J. u. 53. II/6.
ügyintézési idő:
hétfő: 10.00.-13.00. óra
szerda: 10.00.-15.00. óra
péntek: 10.00-13.00. óra

 

Programok

 

A Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat programjai


01. A diabetes mellitus és szövődményeinek valamint a májbetegségek etiológiai és genetikai tényezőinek vizsgálata
programvezető: Dr. Hagymási Krisztina
Semmelweis Egyetem, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika

A program célja a diabetes mellitus és szövődményeinek, valamint a májbetegségek klinikai megjelenési formáinak és etiológiai kapcsolatának vizsgálata, az anyagcsere utak celluláris és subcelluláris (károsodott)mechanizmusának feltárása e betegségekben, valamint a genetikai eltérések vizsgálata, kimutatása.


02. Asszisztált reprodukció és magzati diagnosztika
programvezető: Dr. Urbancsek János
Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

A program elsősorban a perinatális genetika és a magzati élet folyamatainak jobb megismerését tűzte ki célul, a klinikai és laboratóriumi kutatómunka ötvözésével és modern perinatális diagnosztikai módszerek kifejlesztésével.


03. Gyermekkori betegségek klinikuma, élettana és prevenciója
programvezető: Dr. Szabó Attila
Semmelweis Egyetem, I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Számos felnőttkori betegség megelőzésében fontos szerepe van a gyermekkori prevenciónak. A feni program célja azon celluláris és subcelluláris mechanizmusok jobb megismerése, melyek szerepet játszanak a krónikus betegségek kialakulásában, ezzel segítve azok jobb megismerését és gyermekkorban való prevenciós lehetőségek feltérképezését.


04. Gastroenterológia
programvezető: Dr. Molnár Béla
Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika

A gasztroenterológia önálló diszciplinává fejlődött, jelezve ezen betegségcsoport egyre növekvő népegészségügyi jelentőségét. A program célja a gasztroenterológiai betegségek széles spektrumában, mind a klinikai, mind az alapkutatás szintjén, a betegségek patomechanizmusának minél részletesebb megismerése, ezáltal diagnosztikai és terápiás lehetőségek kifejlesztése.


05. Klinikai hematológia és infektológia 
programvezető: Dr. Masszi Tamás
Semmelweis Egyetem, III. sz. Belgyógyászati Klinika

Az onkohematológiai betegségek prognosztikai faktorainak és patomechanizmusainak feltérképezése és ezáltal komlex terápiás lehetőségek megteremtése révén juthatunk el az onkohematológiai betegek hatékony kezeléséhez. Ezt szolgáló klinikai és molekuláris kutatások képezik az alapját a klinikai hemtológia programnak.


06. Légzőszervi megbetegedések
programvezető: Dr. Müller Veronika
Semmelweis Egyetem, Pulmonológiai Klinika

A program kutatási lehetőséget nyújt a pulmonológia tudománya iránt érdeklődő fiatal kutatóknak, orvosoknak. A nyolc alprogram felöleli a legfontosabb pulmonológiai kórképeket és a hozzájuk kapcsolódó laboratóriumi, mikrobiológiai kutatási területeket.


07. Hormonális szabályozó mechanizmusok
programvezető: Dr. Igaz Péter
Semmelweis Egyetem, II. sz. Belgyógyászati Klinika

A program a hormonális szabályozó rendszerek összefüggéseivel és kölcsönhatásaival kapcsolatos kutatási témákat tartalmaz, különös tekintettel a nemi mirigyek és a pajzsmirigy neurohormonális szabályozására, valamint a hypophysis és mellékvese működés szabályozó mechanizmusaira. A program további témái a hormonok iránti érzékenységet meghatározó molekuláris mechanizmusokkal, a hormonális szabályozásban szerepet játszó gének és génvariánsok vizsgálatára alkalmas mikroszenzorok kifejlesztéséval, az endokrin betegségekhez társuló csontanyagcsere rendellenességek patomechanizmusával és az öröklődő anyagcsere betegségekben kialakuló hormonális zavarokkal foglalkoznak. Mindezek a témák alkalmat adnak a kutatásokban résztvevők számára a klinikai kutatási módszerek elsajátításán kívül a korszerű funkcionális anatómiai, molekuláris biológiai és mikroelektronikai ismeretek megszerzésére.


08. Anyagcsere betegségek 
programvezető: Dr. Lakatos Péter
Semmelweis Egyetem, I. sz. Belgyógyászati Klinika

Ezen programban elsősorban az endokrin és anyagcsere betegségek molekuláris, patológiai és klinikai aspektusainak vizsgálatai teremtenek lehetőséget a fiatal kutatóknak. A legfontosabb vizsgált kórképek: metabolikus csontbetegségek, kalcium-anyagcsere zavarai, lipid metabolizmus, diabetes mellitus, pajzsmirigy betegségek.


09. Bőrgyógyászat és venerológia
programvezető: Dr. Sárdy Miklós
Semmelweis Egyetem, Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

A program altémái felölelik, többek között, az örökletes bőrgyógyászati kórképeket, a bőrgyógyászati daganatok patomechanizmusának vizsgálatát, a drematoinfektológiát, az allergiás és autoimmun betegségek patogenezisét. Mind klinikai, mind kísérletes kutatások nyújtanak lehetőséget a bőrgyógyászati kórképek kutatásában való elmélyülésre.

 

Képzési és vizsga tájékoztatók

 

Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat 2 éves kurzusterv

letöltés

Rácz Károly Konzervatív Orvostudományi Tagozat témái

letöltés

Komplex vizsga tételsor

Letöltés

Doktori Tagozat Tanácsa

 

Doktori Tagozat Tanácsa

2023. október 2.
letöltés

2022. március 28.
letöltés

Éves beszámolók

 

Éves beszámolók

2022
letöltés

2021
letöltés