A doktori értekezés benyújtásának határideje

A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően 3 éven belül kell benyújtani.

Tájékoztató a doktori értekezés elkészítéséhez

A disszertáció a jelölt tudományos munkáinak szintézise és nem a megjelent közlemények egyszerű összefűzése. Ezért elvárás a valamennyi eredményt közösen megalapozó bevezetésnek és irodalmi áttekintésnek, valamint az eredmények átfogó diszkussziójának az önálló elkészítése. Az eredmények fejezet tartalmazhat közlésre nem került eredményeket is.

Ha a disszertációban más szerzők munkája, adatai, hipotézise stb. kerülnek felhasználásra, természetesen azokat megfelelően szükséges hivatkozni.

Szerzői jogot sértve plágiumvétséget követ el az, aki az eredeti szerző munkáját saját publikált munkájában hivatkozás,forrásmegjelölés nélkül felhasználva sajátjaként tünteti fel. Kép, ábra, stb. átvétele esetén a jogtulajdonos engedélyére is szükség van, ezért mindenképpen csak hiteles, ellenőrizhető jogtulajdonosú forrásból (folyóiratok, könyvek) javasolt beszerezni azokat. Az engedélykérés lehetséges módjai alább szerepelnek.

Ha a disszertáció kapcsán megállapítható a plágium vétsége, a Semmelweis Egyetem megtagadja a PhD dolgozat befogadását, a doktorandusszal szemben fegyelmi eljárást indít, illetve visszavonja a már odaítélt PhD fokozatot. A doktorandusznak nyilatkoznia kell az eredetiség és szerzői jogra vonatkozó szabályok betartásáról (nyilatkozat 1).

Az elővéleményezés során mindig mérlegelésre kerül, hogy a Turnitin vagy más plágiumkereső program futtatásával talált egyezések a dolgozat mely részét érintik és mennyire lehet kritikus az egyezések mértéke.

A doktorandusz PhD dolgozatában felhasználhatja saját, korábban közlésre került ábráit és szövegeit. Egyértelműen fel kell tüntetni azonban, hogy ezek saját korábban már publikált munkái, amiket megfelelően hivatkoznia is kell (szükség lehet engedély kérésére a szerzői jog tulajdonosától, lásd lejjebb). Nem szerepeltethetők sajátként a társszerzők eredményei, anyagai (beleértve a témavezetőt is). A jelöltnek nyilatkoznia kell a disszertációban szereplő saját munkáiról, amit a megjelent közlemények első és levelező/utolsó szerzőinek is el kell fogadniuk (nyilatkozat 2).

A saját közlemények másolatának a dolgozathoz való csatolása sérthet szerzői jogot, ezért ellenőrizni kell, hogy milyen jogok kerültek átadásra a kiadónak, amikor a „publishing v. copy right agreement” aláírásra került. Érdemes a „rights retained” szekciót ellenőrizni a kiadó honlapján, mert ez tartalmazhatja a szükséges információt.

Az online folyóiratokban az egyes közlemények mellett sok esetben elérhető “ask permission”, „permissions” vagy hasonló szövegű link, melyekre kattintva egy űrlap kitöltésével kérhető engedély az adott ábra, táblázat, vagy akár a teljes dokumentum felhasználására. Ha nem egyértelmű a megállapodás, javasolt az engedély megkérése a kiadótól. A nagyobb kiadók általában üzemeltetnek automatikus engedélykérő szolgáltatást, pl. https://www.elsevier.com/authors/permission-request-form.

Szintén gyors engedélykérési lehetőséget biztosít a Copyright Clearance Center, ahol számos folyóirat esetében lehetséges engedélyt kérni.

Számos kiadó ajánl „open access” publikálást a Creative Commons attribution licence alapján, ami lehetővé teszi, hogy a közlemény másolata a dolgozathoz csatolva megjelenjen. Amennyiben a közlemény CC-BY licensszel rendelkezik, engedély kérése nem szükséges.

A PhD értekezés nyilvánosan elérhető formában feltöltésre kerül az Országos Doktori Tanács honlapjára. Kiadója a Semmelweis Egyetem, a szerzői jog a szerzőé. (A szerző minden jogot fenntarthat vagy használhatja a CC-BY-NC licenszet).

Az értekezés formai követelményei

Az értekezés formai követelményei a tanulmányaikat 2020. szeptember 1. előtt megkezdők részére

 • Hatályos a 2023.08.31. előtt abszolvált hallgatók esetében
  letöltés
 • Hatályos a 2023.09.01. után abszolvált hallgatók esetében
  letöltés

Az értekezés formai követelményei a tanulmányaikat 2020 szeptember 1. után megkezdők részére

 • Hatályos a 2023.08.31. előtt abszolvált hallgatók esetében
  letöltés
 • Hatályos a 2023.09.01. után abszolvált hallgatók esetében
  letöltés
A disszertáció benyújtása előtt szükséges  az eredetiségvizsgálat, mely a Doktori Hivatalban történik.
 
Doktori Szabályzat 23§ (4) bekezdés alapján:
 • Az értekezés elektronikus verzióját a doktorjelölt köteles a Doktori Hivatalhoz a tényleges benyújtás előtt plágium ellenőrzésre elküldeni, aminek eredményét a Hivatal 3 munkanapon belül elküldi a jelöltnek és témavezetőjének. Az értekezés benyújtásának feltétele a témavezető igazolása arról, hogy a benyújtott értekezés nem sérti mások szerzői jogait. A nyilatkozat a formanyomtatványtárból letölthető és az értekezés benyújtásakor kell mellékelni.
 • Plágium ellenőrzésre kizárólag a disszertációt kell beküldeni  a phd.oktatasadmin@semmelweis.hu email címre

Útmutató a Turnitin eredetiségvizsgáló rendszer eredményeinek értelmezéséhez:
letöltés

Az értekezés benyújtása  kizárólag elektronikusan a phddisszertacio@semmelweis.hu címre történik. A disszertáció elküldésével a hallgató automatikusan beleegyezik, hogy a Turnitin oldalán a Doktori Hivatal létrehoz számára egy ingyenes profilt a disszertáció ellenőrzéséhez.
 
Benyújtandók:
 
 • eljárási díj befizetésének igazolása (hallgatók és SE dolgozó egyéni fokozatszerzők esetén 120 000 Ft, nem SE dolgozó egyéni fokozatszerzők esetén 200 000 Ft )
 • a disszertáció pdf és word formában 10 MB alatt
 • a disszertáció alapját szolgáló közlemények
 • a Központi Könyvtár által leigazolt könyvtári adatlap a saját publikációkról
 • munkahelyi vita jegyzőkönyve
 • nyelvvizsga bizonyítvány vagy nyelvtudásról szóló igazolás. 2023. 06. 03. után történő benyújtás esetén a DSz 23§ (9) alapján : “A doktori értekezés benyújtásához (a doktori fokozat megszerzéséhez) az angol nyelvnek a tudományterület műveléséhez szükséges ismerete szükséges. A nyelvismeret legalább középfokú komplex nyelvvizsgával vagy a Szaknyelvi Intézet által legalább középfokú angol nyelvtudást igazoló dokumentummal, vagy a témavezető, vagy konzulens által kiállított nyilatkozattal igazolandó.”
 • a doktori iskola javaslata 08.31.-ig / tagozatvezető 09.01 után javaslata a bírálóbizottság összetételére
 • a jelölt 30 napon belül keltezett munkáltatói igazolása
 • nyilatkozat a disszertáció formai követelményeknek történő megfelelőségéről
  LETÖLTÉS (70-150 OLDALAS) LETÖLTÉS (30-60 OLDALAS)
 • tézisfüzet magyar vagy angol nyelven.
 • nyilatkozat eredetiségről és szerzői jogról
  letöltés
 • nyilatkozat az értekezéshez felhasznált közleményben szereplő saját eredményekről
  letöltés
 • a témavezető nyilatkozata arról, hogy a plágium ellenőrzés alapján a disszertáció benyújtható
  letöltés
 • igazolás(ok), hogy a hallgató az aktív félév(ek) során a kötelező nyilvános védése(ke)n részt vett
  letöltés

Beadandó példányszám:
elővéleményezéshez visszavonásig  NEM kell nyomtatott példányt benyújtani, az elővéleményezést követően 1 példány bekötve, egyben a publikációkkal. Kizárólag opponensi kérés alapján szükség lehet további fűzött példány(ok)ra.

Letölthető fájlok

Fedőlap Minta 2016. 09.01. előtt tanulmányaikat megkezdők esetében:
LETÖLTÉS (MAGYAR) LETÖLTÉS (ANGOL)

Fedőlap Minta 2016. 09.01. után tanulmányaikat megkezdők esetében:
LETÖLTÉS (MAGYAR) LETÖLTÉS (ANGOL)

Fedőlap Minta 2016. 09.01. után tanulmányaikat megkezdők esetében (tanulmányaikat 2023.09.01-től Doktori Tagozatban megkezdők részére):
LETÖLTÉS (MAGYAR) LETÖLTÉS (ANGOL)