Tájékoztatjuk a fokozatszerzőket, hogy az elővéleményezést követően a disszertáció bekötése előtt minden disszertáció kap egy sorszámot.
 
  • A sorszámozott előlapot  a Doktori Hivatal ügyintézője küldi meg elektronikusan
  • A sorszámozott előlapot a disszertáció fedőlapja elé kell köttetni
  • A dolgozat egy példányát a disszertáció alapját képező publikációkkal együtt két héten belül kell eljuttatni el a Doktori Hivatalba.
  • A disszertációt és a publikációkat egybe kell beköttetni (kemény fedelű kötéssel). 
  • Amennyiben az opponens(ek) kéri(k), további fűzött példány(oka)t  is kell benyújtani.

EndNote program letöltése: 
https://lib.semmelweis.hu/endnote

A bekötött példányokra vonatkozó információk: 
letöltés