Tájékoztatjuk a fokozatszerzőket, hogy az elővéleményezést követően a  disszertáció bekötése  előtt minden disszertáció kap egy sorszámot.
 
  • A sorszámozott előlapot  a Doktori Hivatal ügyintézője küldi meg  elektronikusan
  • A sorszámozott előlapot a disszertáció fedőlapja elé kell köttetni
  • A dolgozat 1 példányát a disszertáció alapját képező publikációkkal együtt 2 héten belül kell eljuttatni  el a Doktori Hivatalba.
  • A disszertációt és a publikációkat egybe kell beköttetni. (kemény fedelű kötéssel) 
  • Amennyiben az  opponens(ek)  kéri(k), további fűzött példány(oka)t  is kell benyújtani

https://lib.semmelweis.hu/endnote

A bekötött példányokra vonatkozó információk