A Doktori Szabályzat alapján az alábbi dokumentumok benyújtására van szükség a témaakkreditációs eljárás megindításához

Valamennyi dokumentumot  elektronikus formában kérjük, hogy  Marosfalvi Anita tanulmányi ügyintéző részére küldjék el emailben. (marosfalvi.anita@semmelweis.hu)

  1. A téma célkitűzéseinek rövid (1-2 oldalas) leírása 
  2. A témavezető szakmai önéletrajza
  3. Központi Könyvtár igazolása a 10 legfontosabb közleményének listájáról
  4. Központi Könyvtár igazolása az utóbbi 5 évben megjelent közleményeinek jegyzékéről  (impakt faktorral, amennyiben rendelkezik IF-ral))
  5. A témavezető utolsó 3 évben elnyert tudományos pályázatai, szerződései (cím, futamidő, támogatási összeg megjelölésével )
  6. Javaslat témavezető és kutatási téma befogadására,  letölthető:  űrlap

A témaakkreditációs kérelem befogadásáról  és határozat várható időpontjáról a pályázó írásban értesítést kap 5 munkanapon belül a Doktori Hivataltól.

Az akkreditációról/hiánypótlás esetén történő akkreditációról/ elutasításról az EDT ülésén hoz  határozatot.

Amikor az ülés után az EDT  határozata a doktori iskola  honlapján /https://semmelweis.hu/phd/dokumentumok/dokumentumtar/hatarozatok/ feltöltésre kerül, a pályázó értesítést kap a határozatról.