Információ az MD-PhD képzésről


2022. január 1-től  MD-PhD képzésre  az Nftv. alábbi paragrafusa alapján van  lehetőség:

Az Nftv. 53. § (3) bekezdés a következő mondattal egészül ki 2022. január 1-től: „ A  doktori képzésben komplex vizsga teljesítésével hallgatói jogviszonyt létesíthet az  is, aki az  általános orvos, állatorvosi, fogorvos vagy gyógyszerész szakon a  hallgatói jogviszonyával párhuzamosan egyénileg készült fel a fokozatszerzésre és a komplex vizsga során – a felsőoktatási intézmény doktori szabályzata alapján – a mesterképzésben felvett kreditek elismerésre kerültek.”

Információk az MD-PhD programról:

 • A hallgatók  a graduális képzésük utolsó két évében  kezdhetik meg a programot ösztöndíj támogatással sikeres felvételi esetén.
 • A pályázatban támogatást elnyert hallgatók  a graduális képzésükkel párhuzamosan doktori kurzusokon vesznek részt.
 • A hallgatóknak félévente  4 kredit értékű doktori  kurzust kell teljesíteni a támogatási időszakban.
 • A hallgatók  a Neptunban   a graduális képzési sor mellett egy másik képzési sort is kapnak.
 • Az MD-PhD képzési sora Neptunban
  – a neve: Egyéni doktori képzés graduális hallgatóknak (MD-PhD)
  – a kódja: DI_EDOKTGRAD_MD
 • A hallgatóknak  ezen a soron  a félévekre be kell jelentkezniük, a  kurzusokat itt tudják felvenni.
 • A hallgatóknak Kutatómunkát nem kell felvenni, egyéb tanulmányi kurzusokkal kell a félévenkénti 4 kreditet teljesíteni.
 • A  kurzus elvégzését  a kurzus vezetője a Neptunban igazolja le, külön igazolást erről  nem kell a Doktori Hivatalba küldeni.
 • A hallgatók a graduális tanulmányaik befejezése után egyéni fokozatszerzőként lépnek át a doktori képzésbe,  és ismét (maximum 24 hónap) ösztöndíj támogatással szerezhetnek fokozatot.