Információk az aktuális, 2024/25/1 félévre történő jelentkezésről:
https://semmelweis.hu/phd/2024/04/19/felveteli-eljaras-a-2024-25-1-es-felevre/

 

Általános tájékoztató doktori képzésre történő felvételiről

Ki jelentkezhet a képzésre?

Ki jelentkezhet a képzésre?

 • akik egyetemi diplomával (osztatlan képzésben szerzett, MA, MSc) rendelkeznek (a felvételi eljárásban még nem szükséges a végzettség igazolása, de a tanulmányokat csak  a végzettség igazolásával lehet megkezdeni), kiváló kutatási eredmények igazolása esetén alapképzésben megszerzett diplomával és mesterképzésben végzett tanulmányokkal is megkezdhető a doktori képzés
 • aki befizette a jelentkezési díjat (9000 Ft)

Mikor lehet jelentkezni?

Jelentkezni a november-decemberi, ill. az április-májusi időszakokban lehetséges. 

Hogyan történik a jelentkezés?

A felvételire az alábbi linken kell jelentkezni:

A linken található pályázati felületet csak felvételi eljárás időszakában hozzáférhető.
http://phdapplicant.semmelweis.hu 

Egy felvételi eljárás során csak egy programba lehet jelentkezni, egy meghirdetett témavezető és téma megjelölésével.

Ha a jelentkező az első félévben nem kíván témavezetőt és témát választani, akkor az első félévben a doktori tagozat vezetője lesz a hallgató témavezetője.

A második félévre csak a doktori iskola által jóváhagyott témavezető, illetve téma megjelölésével lehet beiratkozni.

Hogyan zajlik a felvételi?

A hallgatói helyek betöltése kizárólag az EDT által központilag meghirdetett felvételi vizsgán történő eredményes szereplés útján lehetséges.

Az Egyetem nem állami ösztöndíjjal, önköltség befizetésével  is felvehet doktoranduszokat, akiknek a jelentkezését a többiekkel azonos követelmények alapján bírálja el.

Keresztféléves felvételi eljárásban a felvétellel kapcsolatos döntés után a hallgató az adott tanév második félévében kezdi meg tanulmányait, először ekkor iratkozik be (a felvétellel kapcsolatos tennivalók megegyeznek az általános felvételi eljárás során követett gyakorlattal).

A felvételi beszélgetések a doktori tagozatok szervezik.

 Az értékelés alapja a jelentkező korábbi eredményei, valamint a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete, kiemelkedő tanulmányi eredmény.

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat.

A korábbi eredmények értékelése 3 részből áll:

 1. az egyetemi tanulmányok átlageredménye(legfeljebb  8 pont)
 2. a korábbi tudományos munka értékelése( legfeljebb  14 pont )
 3. az egyéb eredmények (felsőfokú angol nyelvvizsga, második diploma, kiemelkedő szakma-specifikus teljesítmény)(legfeljebb 6 pont )

A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:

 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Hány embert vesznek fel?

Az állami ösztöndíjas keretszám határozza meg a felvehető ösztöndíjasok létszámát, az Egyetemi Doktori Tanács hoz határozatot a felvehető hallgatókról.

Mit tehetek, ha nem vettek fel?

A döntések ellen csak jogsértés (jogszabály vagy egyetemi szabályzat megsértésének) vélelmezése esetén nyújtható be fellebbezés az Egyetem rektorához. Fellebbezéssel az elutasító döntést követően 8 munkanapon belül lehet élni. Az elbírálásra a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 napon belül kerül sor.

A korábbi években szerzett felvételi pontszámokkal három éven belül újabb felvételi vizsga nélkül is lehet jelentkezni.

Amennyiben egy ösztöndíjas helyre felvett hallgató még az első beiratkozás előtt megváltoztatja szándékát és helyét nem foglalja el, az így felszabaduló helyet a DI felvételi rangsorának soron következő jelentkezőjének kell felajánlani – feltéve, hogy elérte a minimálisan megkövetelt pontszámot.

GYIK (gyakran ismételt kérdések)

Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.

Ha nem vesznek fel ösztöndíjas képzésre van-e lehetőségem elkezdeni a PhD képzést?
Ha elérte a felvételin a minimum pontot, de nem vették fel ösztöndíjas képzésre, akkor megajánlják Önnek az önköltséges képzést.

Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.

Mik a szakmaspecifikus teljesítmények?
Pl. szabadalom, innovációs aktivitás, második végzettség, szakvizsga stb.

Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.

Milyen dokumentumokat kell még feltöltenem?
Amiket hozott pontként beírt, arról mindről kell igazolás.

A tudományos előadásokhoz a poszter is beletartozik?
Igen.

Az egyetemi tanulmányainak átlageredménye mit jelent?
Minden elvégzett tárgy érdemjegyének számtani átlaga (beleértve a szigorlatokat is)

Mi az az OM azonosító?
11 jegyű azonosító 7-sel kezdődő. Jelentkező OM azonosítóját kell feltüntetni, nem az Intézményét.

Ha meghatározott témavezetőhöz és témára jelentkezem, akkor mit kell beírni?
Honlapunkon megtalálható Excel fájlban az akkreditált témavezetők, témacímekkel együtt, ezeket kell beírni. 
http://phd.semmelweis.hu/doktori-iskolak/doktori-iskolak-temai

Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldalas szakmai önéletrajzot.

Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 2-3 oldal a kutatási tervet.

Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.

Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.

Aki utolsó évesként jelentkezik, tehát nincs még diplomája pontosan mit kell csatolni a jelentkezéshez?
Neptun rendszerből kinyomtatott kreditigazolás vagy Tanulmányi Osztály által kiadott igazolás, vagy leckekönyv másolat.

Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni? 
Diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó és  fénymásolatban  beadandó  a beiratkozáskor.

Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?
A Felvételi eljárási díj 9000 Ft, melynek befizetése történhet:

 • vagy online kártyás fizetéssel (felvételi felületen keresztül Simple pay bankkártyás fizetés)
 • vagy átutalással, számla alapján.

Az átutalás választása esetén a Felvételi eljárási díj befizetés kapcsán kérem, hogy küldje meg Márczis Anita és Baracsi Mónika részére (titkarsag.digh@semmelweis.hu) a következő adatokat: jelentkező neve, címe, személyigazolvány száma, telefonszáma, email címe, vagy céges számla kérése esetén: jelentkező neve, cég neve, székhelye, adószáma, telefonszáma, email címe és a cég nyilatkozata emailben arról, hogy befogad-e elektronikus számlát.

FONTOS! Átutalás esetén a felvételi felületre a befizetést igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat) szükséges feltölteni, nem a számlát.

Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
Keresztféléves felvételi esetén január végén, tavaszi jelentkezéskor, júniusban.

Kitől kapok értesítést a felvételiről?
A doktori tagozatok ügyintézői, illetve a Transzlációs Medicina központ fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről.

 

Általános tájékoztató egyéni fokozatszerzésre történő jelentkezésről

Ki jelentkezhet egyéni fokozatszerzésre?

Ki jelentkezhet egyéni fokozatszerzésre?

 • aki egyetemi diplomával (MSc) és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik (a több éves szakmai gyakorlattól eltekint a Doktori Iskola, amennyiben a jelentkező kiemelkedő publikációs tevékenységet tud igazolni), kiváló kutatási eredmények igazolása esetén alapképzésben megszerzett diplomával és mesterképzésben végzett tanulmányokkal is megkezdhető a doktori képzés
 • aki befizette a jelentkezési díjat (9000 Ft)

Hogyan történik a jelentkezés?

Online tudja pályázatát feltölteni. A következő linken található pályázati felületet csak felvételi eljárás időszakában hozzáférhető:
http://phdapplicant.semmelweis.hu

Hogyan zajlik a felvételi?

Az egyes doktori tagozatokba jelentkezők a jelentkezés szerinti tagozat programjainak képviselőiből álló bizottság előtt felvételi beszélgetésen és komplex vizsgán vesznek részt. A felvételi során az értékelés alapja a jelentkező korábbi eredményei, valamint a felvételi beszélgetés során észlelt tudás és alkalmasság.

A felvételi elbeszélgetés során a felvételi bizottság a Doktori Szabályzat alapján dönt arról, hogy az egyéni fokozatszerző témavezetővel, vagy konzulenssel kezdheti meg a doktori programot.

Előnyt jelentenek: tudományos munkában szerzett tapasztalat, előadások, közlemények, jó kutatási munkaterv, a szakmai munkához szükséges idegen nyelv magas szintű ismerete,

A két értékelésben a jelentkező összesen legfeljebb 28-32 pontot kaphat. A korábbi eredmények értékelése 2 részből áll:

 1. a korábbi tudományos munka értékelése (legfeljebb  24 pont )
 2.  felsőfokú angol C típusúnyelvvizsga  (legfeljebb 4 pont)

A felvételi beszélgetés értékelése (legfeljebb 32 pont, kiszámítására az egyes értékelők pontszámainak összegét az értékelők számával kell osztani) során két szempont szerint történik az értékelés:

 1. általános szakmai tudásszint és alkalmasság (legfeljebb 16 pont)
 2. speciális, témaorientált tudásszintet és alkalmasságot (legfeljebb 16 pont) kell értékelni.

Az egyéni fokozatszerzők a felvételi eljárás második részében (a felvételi beszélgetést követő 1-2 hónapon belül) komplex vizsgán vesznek részt.

A komplex vizsga elméleti és gyakorlati részből áll:

 • az elméleti részben két tárgyból kell vizsgát tenni (a tárgyakat a tudományági doktori iskola határozza meg)
 • a gyakorlati részben a kutatásról 8-10 percben kell prezentációt tartani (további információ a tudományági doktori tagozatoknál).

GYIK (gyakran ismételt kérdések)

Mikor kell leadni a Megállapodást?
Sikeres felvételi esetén a Beiratkozás alkalmával kell leadni az aláírt Megállapodást.

Mennyi a felvételi minimum pont?
36 pont a felvételin a minimum pont.

Hogyan tudom a konferencia részvételemet igazolni?
Konferencia absztraktjának adott oldalának lemásolása.

Milyen hosszú önéletrajzot kell csatolni?
Maximum 1-2 oldal szakmai önéletrajzot.

Milyen hosszú kutatási tervet kell csatolni?
Maximum 2-3 oldal a kutatási tervet.

Van formai követelménye a publikációs jegyzéknek?
Nincs formai követelménye.

Mit tüntethetek fel a publikációs jegyzékben?
Saját cikkeit (elsőszerző, társszerző), előadás, poszter stb.

Diplomát, nyelvvizsgákat eredetiben be kell mutatni?
Diploma és nyelvvizsga eredetiben bemutatandó, fénymásolatban beadandó a beiratkozáskor.

Hogyan lehet a jelentkezési díjat kifizetni?.

A Felvételi eljárási díj 9000 Ft, melynek befizetése történhet:

 • vagy online kártyás fizetéssel (felvételi felületen keresztül Simple pay bankkártyás fizetés)
 • vagy átutalással, számla alapján.

Az átutalás választása esetén a Felvételi eljárási díj befizetés kapcsán kérem, hogy küldje meg Márczis Anita és Baracsi Mónika részére (titkarsag.digh@semmelweis.hu) a következő adatokat: jelentkező neve, címe, személyigazolvány száma, telefonszáma, email címe, vagy céges számla kérése esetén: jelentkező neve, cég neve, székhelye, adószáma, telefonszáma, email címe és a cég nyilatkozata emailben arról, hogy befogad-e elektronikus számlát.

FONTOS! Átutalás esetén a felvételi felületre a befizetést igazoló dokumentumot (átutalási bizonylat) szükséges feltölteni, nem a számlát.

Mikor lesznek a felvételi elbeszélgetések?
Január végén és júniusban.

Mikor lesznek a komplex vizsgák?
Január vége, március eleje, vagy augusztus vége, szeptember eleje

Kitől kapok értesítést a felvételiről?
A doktori tagozatok ügyintézői, illetve a Transzlációs Medicina központ fog értesítést küldeni a felvételi beszélgetés idejéről és helyéről.