A kurzusok a kurzusadatbázisban találhatók, kattintson az alábbi linkre:

KURZUSADATBÁZIS

Kurzuskövetelmények a doktori képzésben:

  • A képzés során a hallgatónak legalább 16 tanulmányi kreditet (tanegység) kell teljesítenie. Ebből legalább 8 tanegységet kötelezően választható tárgyakból kell teljesíteni.
  • A DI Tanácsa további legfeljebb 8 tanegységig előírhatja, hogy a hallgató mely foglalkozásokon vegyen részt.
  • A Doktori Iskolán kívüli kreditek a hallgató által szabadon választható kreditek keretébe számíthatók be. A hallgató számára tervezett, egyetemünkön kívül szervezett doktori kurzusokat előre kell bejelenteni, illetve kérni.

Vegyék figyelembe terveikben, hogy egyes kurzusok megtartása a jelentkezők számától függ, ha a minimális létszám nem jön össze, akkor a kurzus elmaradhat.