.
A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség, kiváló kutatómunka igazolása esetén az alapképzésben szerzett diploma.
A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.
A négyéves  képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat  hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni.
A tanulmányokat legfeljebb 2 alkalommal, összesen 2 évre lehet megszakítani.
16 tanulmányi, összesen 120 kreditpont megszerzése (az első négy szemeszterben), továbbá  a komplex vizsga  teljesítése (negyedik szemeszter után)  és legalább öt  aktív szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a képzés  lezárását igazolja.
A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően három éven belül kell benyújtani

Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek komplex vizsgát kell tennie a felvételi eljárás részeként. Az egyéni fokozatszerzőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola  képzésben részt vett  hallgatóinak.A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően 3 éven belül kell benyújtani.Az egyéni fokozatszerző státusa is hallgató, így a félévekre (minimum egy maximum négy ) be kell iratkozni. Tanulmányi kötelezettsége az egyéni fokozatszerzőnek nincs.

Az értekezés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot.

A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között évente egy alkalommal kerül sor.