Doktori képzésről, fokozatszerzésről

Feltételek:

  • A doktori képzésre történő jelentkezés feltétele az egyetemi végzettség, kiváló kutatómunka igazolása esetén az alapképzésben szerzett diploma.
  • A sikeres felvételi után a a képzés ösztöndíjas vagy önköltséges formában indulhat el.
  • A négyéves  képzés során a hallgatók elsajátítják a tudományos munkához szükséges ismereteket, kutatómunkát végeznek és kurzusokat  hallgatnak, melyeknek elvégzését vizsgával kell igazolni.
  • A tanulmányokat legfeljebb 2 alkalommal, összesen 2 évre lehet megszakítani.
  • 16 tanulmányi, összesen 120 kreditpont megszerzése (az első négy szemeszterben), továbbá  a komplex vizsga  teljesítése (negyedik szemeszter után) és legalább öt aktív szemeszter lezárása után kérhető az abszolutórium, mely a képzés  lezárását igazolja.
  • A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően három éven belül kell benyújtani

Fokozatszerzésre jelentkezni lehet ún. képzés nélküli fokozatszerzőként, ez esetben a jelentkezőnek komplex vizsgát kell tennie a felvételi eljárás részeként. Az egyéni fokozatszerzőnek ugyanúgy eleget kell tennie a fokozatszerzés követelményeinek, mint a Doktori Iskola  képzésben részt vett  hallgatóinak. A disszertációt a komplex vizsga teljesítését követően 3 éven belül kell benyújtani. Az egyéni fokozatszerző státusa is hallgató, így a félévekre (minimum egy maximum négy) be kell iratkozni. Tanulmányi kötelezettsége az egyéni fokozatszerzőnek nincs.

  1. § [A fokozatszerzés publikációval kapcsolatos feltételei]

(1) A fokozatszerző tudományos és publikációs tevékenységét, valamint a fokozatszerzési feltételeket (III.3.-7-9. melléklet) a felkészülés módja és a téma tudományszaki besorolása szerint kell vizsgálni és megállapítani. A szervezett képzésben részt vevő doktorandusz tudományos publikációiban a doktorandusz munkahelyeként meg kell jelölni:

  1. a) egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén az egyetemi intézet/klinika nevét,
  2. b) nem egyetemi képzőhelyen végzett kutatómunka esetén a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola nevét,
  3. c) a Transzlációs Medicina Képzési Programban részt vevő hallgatók a Transzlációs Medicina Központ nevét.

Az értekezés megvédése után a Doktori Tanács ítéli oda a jelöltnek a doktori fokozatot.

A nemzetközileg is elismert doktori oklevelek átadásra ünnepélyes keretek között, évente egy alkalommal kerül sor.