Doktori Program alapítása a Semmelweis Egyetemen

A képzési programok átalakítása, vagy új doktori képzési program alapítási javaslatának előkészítése előtt el kell olvasni a Doktori Szabályzatot és egyeztetni az illetékes Tudományági Doktori Iskola (TDI) vezetőjével. Érdemes továbbá konzultálni az Egyetemi Doktori Tanács vezetőjével is. Az egyeztetéshez és a konzultációhoz ajánlott maximum 2 oldalon összefoglalni a tervezett változások lényegét.

A tervek kialakítása során az alábbi szempontokat figyelembe vétele szükséges.

  1.  A TDI a doktori képzés alapegysége. Új programot a TDI vezetője és Tanácsa kezdeményezhet, vagy a más által kezdeményezett programot a TDI vezetőjének kell beillesztenie a képzésbe úgy, hogy a teljes képzési struktúra ésszerűsödjön.
  2. Egy TDI-ben annyi program lehet, ahányat a képzési igények és az adott hallgatói létszám indokolnak. A képzési programok nevei legyenek rövidek és informatívak.
  3. Nem kell minden szakterületnek önálló képzési programmal jeleznie fontosságát, hiszen a fontosságot a működő témák, és az érdeklődő hallgatók száma jelzi, nem pedig a program léte.
  4. Új képzési programot akkor érdemes szervezni, ha a meglévő programokban olyan nagyszámú hallgató van, hogy a TDI vezetője már nem tudja szervezeti változás és új programvezető bevonása nélkül kezelni ügyeiket. Az új programot a régebbi és az új témák csoportosításával, jelentős igény kielégítésére kell létrehozni.
  5. A doktori képzésben a legfontosabb a hallgató és a témavezető. Ha egy képzési programban várhatóan nem lesz 6-10 hallgató, akkor nem kell megalapítani. Amíg nincs több mint 10 hallgató, nem kell alprogramot szervezni. A program 6 és 20 közötti aktív tudományos témát és témavezetőt fog össze. 10-15 fölötti aktív hallgató és téma esetében érdemes a meglévő programot szétbontani, és 2 új képzési programot hozni létre.
  6. A hallgatók képzési feladata a témavezető és a TDI vezetőjének kezében van.
  7. Új program szervezésekor a több programban teljesített témavezetést meg kell szüntetni, a feladatok kettőződését meg kell előzni. Az új képzési program vezetője és témavezetői ne szerepeljenek más programokban, új feladatokat csak korábbi feladataik átcsoportosítása árán vállalhatnak.
  8. Új program alapításának feltétele a TDI vezetője által készített befogadó nyilatkozat. Ha a TDI vezetője és tanácsa új programot javasol az EDI-nek, akkor vállalja írásban annak felelősségét, hogy az új program felfutása alatt a TDI ösztöndíjas hallgatói keretéből rendszeresen juttat az új programba.
  9. Új Doktori Képzési Program indításához meg kell adni a befogadó TDI nevét, a befogadó nyilatkozatot, a tervezett program elnevezését, a képzés szakmai vázlatát (1-2 oldal), a program témavezetőinek nevét és a javasolt PhD kutatási témák címét. A Semmelweis Egyetemen még nem akkreditált témavezetőkről ki kell tölteni a témavezető akkreditálásához szükséges űrlapokat.