Vezető kutató-elitegyetem
A Semmelweis Egyetem (SE) Magyarország legrégebbi orvosképző intézménye, melyben az innovációs törekvéseket több mint 250 éves tradíció és szakmai tapasztalat alapozza meg. A SE Magyarország és a közép-európai régió egyik vezető intézménye, emellett nemzetközi tudományos rangja is figyelemreméltó. A SE 2010-ben elnyerte a neves kutató-elitegyetem címet, mely garancia a kiemelkedő színvonalú képzésre, a jelentős kutatás-fejlesztési lehetőségekre. A magyarországi kutatóhelyek egészét tekintve a SE publikációs tevékenysége jelentős rangot vívott ki, amit az éves összesített impakt faktorok száma is alátámaszt, mely meghaladja a 2000-et.

Hazai kapcsolatok
A kutatói együttműködések egyik legjelentősebb példája a Magyar Tudományos Akadémia-Semmelweis Egyetem Egyesült kutatási szervezete, mely 22 kutatócsoportból jött létre. A kutatáshoz szükséges infrastruktúra jelentős részét a SE biztosítja. Tradícionális tudományos együttműködés alakult ki a SE és a MTA Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete (KOKI) között, melynek keretében közös kutatási projektek és közös doktori programok valósulnak meg. Emellett figyelemre méltó a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel való együttműködés során kialakított biomérnök képzés és a mozgásszervek biomechanikai kutatásában való együttműködés. A SE-en az utóbbi években multidiszciplináris kutatási hálózatok alakultak ki, mely több elméleti intézet és klinika szoros együttműködését jelenti, pl. nephrologiai hálózat, genetikai és molekuláris hálózat, immunológiai hálózat, onkológiai hálózat.

Nemzetközi kapcsolatok
A Semmelweis Egyetemen működő Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága számos európai és Európán kívüli intézménnyel tart szoros kapcsolatot, melynek keretében számos kutatói csereprogram működik. Ehhez szorosan kapcsolódik az egyetemen működő Európai Programiroda, mely az Európai Unió mobilitási programjaival (Erasmus, Leonardo) kapcsolatos szervezési feladatokat koordinálja. Ezáltal széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszer alakult ki, melynek nagy szerepe van a doktori képzés és a kutatói munka nemzetközi szinten tartásában. A SE doktori képzésében résztvevő kutatók számos nemzetközi konferencia szervezésében vesznek részt, ezek közül kiemelkedő fontosságú az évente megrendezett Semmelweis Symposium. Évente kerül megrendezésre a PhD-napok elnevezésű tudományos fórum is, melyen egyre több külföldi előadót, kutatót láthatunk vendégül. Ugyancsak a nemzetközi kapcsolatok szerepét jelzi az is, hogy az utóbbi években egyre szorosabb kapcsolat alakult ki a SE Doktori Iskola és a bécsi egyetemen működő „Young Scientist Association” (YSA) között, melynek keretében egyre több hallgató vehet részt a Bécsben évente megrendezett YSA-Symposiumon. A Semmelweis Egyetemen közös kutatások is folynak nemzetközi kutatólaborokkal, lehetővé téve a DI hallgatói számára közös kutatásban való részvételt. Ezáltal a PhD fokozat akár közös, mindkét egyetem által kiadott formában is megszerezhető.

Karrier lehetőségek
A Semmelweis Egyetem Magyarország és Közép-Európa egyik piacvezető intézménye oktatás és kutatás terén, emellett Magyarország legnagyobb gyógyító intézménye, a testnevelés és a sporttudomány kiváló centruma. Ennek megfelelően a SE Doktori Iskolában végző hallgatók számára rengeteg továbbtanulási és munkalehetőséget kínál mind a kutatás, mind a gyógyítás terén. Az itt végzett hallgatók neves hazai és külföldi kutató és gyógyító intézményekben folytathatják munkájukat. Ebben nagy segítséget nyújt az egyetemen működő Karrieriroda.

Pezsgő közösség
A SE Doktori Iskola a magas szintű tudományos képzés mellett kiváló helye a pezsgő egyetemi életnek. A SE Doktori Iskola hallgatói számára lehetőség van bekapcsolódni Magyarország egyik legnagyobb és legszínesebb egyetemének hallgatói életébe, részt venni az egyetemi rendezvényeken. Minden évben megrendezésre kerül a Doktoranduszok Országos Szövetségének nyári tábora, mely lehetőséget biztosít más kutató és oktató intézmények hallgatóival való találkozásra.

Hallgatói lehetőségek
A DI hallgatói évente több  alkalommal pályázhatnak utazási támogatásra, mely külföldi kongresszuson való aktív részvételt támogat. Emellett a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága is évente hirdet meg utazási támogatást a partneregyetemekkel való megállapodás alapján. Ez természetesen azt is jelenti, hogy vendégkutatók és vendéghallgatók is bekapcsolódnak a DI keretén belül folyó kutatómunkába.
A SE DI hallgatóinak lehetősége van az egyetemi sportlétesítmények használatára, pontos információk az igénybe vehető szolgáltatásokkal kapcsolatban a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sportközpontban (Budapest, Zágrábi u. 14, 1103 telefonszám: (1) 215 9337)
A DI hallgatói igénybe vehetik a SE kollégiumi szolgáltatásait, ezáltal költséghatékonyan juthatnak szálláshoz a vidékről érkező hallgatók. Emellett az egyetem segítséget nyújt albérlet keresésben is, hogy hallgatói mielőbb megtalálják a nekik megfelelő szállást.
A SE Szaknyelvi Intézet (Budapest, Ferenc tér 15, 1094, telefonszám:(1) 215 9338 )lehetőség nyílik minden hallgató számára az ingyenes nyelvtanulásra.

A főváros előnyei
Budapest Magyarország és a közép-európai régió egyik kiemelkedő művelődési, kulturális, kereskedelmi és közlekedési központja. Mindezek mellett a főváros nevezetes gyógyfürdő város is. Budapesten a komoly és könnyűzenei, színházi és szórakoztató események színes kavalkádjából válogathatunk. A nagyszerű hazai művészek mellett a világ minden tájáról érkeznek a fővárosba kiváló és elismert művészek. Az évente megrendezett események közül csak néhányat emelnénk ki: Budapesti Tavaszi Fesztivál, Budapesti Őszi Fesztivál, Ünnepi könyvhét, Nemzetközi Bor és Pezsgőfesztivál, Budavári Sörfesztivál, Sziget Fesztivál.