Az intézet az ÁOK III. évfolyamának patológia oktatását végzi. A magyar és az angol évfolyam egyik fele, a német évfolyam egésze tanul itt. Az oktatás kiemelten tükrözi a klinikopatológiai szemléletet. A klinikusokkal tartott közös előadások és gyakorlatok az oktatás szerves részét képezik. A klinikopatológiai oktatás klinikopatológiai konferenciák formájában történik, melyeken kívánatos a hallgatói részvétel. Ezen konferenciák anyaga az informatikai rendszerbe is rögzítésre kerül. 
Az ÁOK VI. évfolyamán a II. félévben választható tantárgyként felvehető a patológia tantárgy. A 6 hetes kurzus során a hallgató mélyebben megismerkedhet a patológus szakma gyakorlatával, betekintést nyerhet abba, hogy a gyakorlatban mivel foglalkozik a patológus. Klinikopatológiai szemléletet sajátíthat el a betegségek komplex kezelésével kapcsolatban (szűrés, onkoteamek, diagnosztika).

A harmadéves curriculum során tantermi előadásokat az intézet vezető oktatói, valamint egyes szakterületek elismert hazai patológus és gyakran klinikus szakemberei tartják. A gyakorlatok heti 4 órában, átlag 12 fős csoportokban zajlanak. Minden gyakorlat bonctermi és szövettani részből áll.  

Az intézetben 1993 óta önálló „A” típusú, akkreditált PhD program fut. Eddig 13 hallgató nyerte el a tudományos fokozatot, és további 5 hallgató áll védés előtt. A felsőbb éves hallgatók részére tudományos diákköri programokat hirdet.

A tanévhez kapcsolódó információk az alábbi oldalakon találhatóak meg: