Betűméret: A A A

Oktatás

Az intézet az ÁOK III. évfolyamának patológia oktatását végzi. A magyar és az angol évfolyam egyik fele, a német évfolyam egésze tanul itt. Az oktatás kiemelten tükrözi a klinikopatológiai szemléletet. A klinikusokkal tartott közös előadások és gyakorlatok az oktatás szerves részét képezik. A klinikopatológiai oktatás klinikopatológiai konferenciák formájában történik, melyeken kívánatos a hallgatói részvétel. Ezen konferenciák anyaga az informatikai rendszeren is rögzítve van.

A tantermi előadásokat az intézet vezető oktatói, valamint egyes szakterületek elismert hazai patológus és gyakran klinikus szakemberei tartják. A gyakorlatok heti 4 órában, átlag 12 fős csoportokban zajlanak. Minden gyakorlat bonctermi és szövettani részből áll. A bonctani oktatásban speciális anyaggal rendelkező, nagy forgalmú kórházak is részt vesznek (Állami Egészségügyi Központ, Heim Pál Kórház, Országos Onkológiai Intézet, Szent Imre Kórház, Szent István Kórház), melyek speciális anyaguk segítségével szélesítik az orvostanhallgatók patológiai ismereteit. A speciális képzést különleges anyaggal rendelkező központok – így pl. az Országos Onkológiai Intézet – segítik.

Az intézetben 1993 óta önálló „A” típusú, akkreditált PhD program fut. Eddig 13 hallgató nyerte el a tudományos fokozatot, és további 5 hallgató áll védés előtt. A felsőbb éves hallgatók részére tudományos diákköri programokat hirdet.

A tanévhez kapcsolódó információk az alábbi oldalakon találhatóak meg: