Munkacsoportunk a Waters Research Centerrel együttműködve humán daganatos és nem daganatos szövetminták molekuláris mintázatát vizsgálja, tömegspektrometriai módszerekkel.

Az 1990-es évek végétől nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző szövetek tömegspektrometriás vizsgálata során nyert adatok az adott szövetre nagymértékben jellemző, specifikus mintázatot mutatnak. 2013-ban egy új generációs tömegspektrométerrel egy olyan onkokésnek nevezett innovatív technológiai módszert fejlesztettek ki kutatók, amellyel új szintre emelték a tömegspektrometria szerepét a medicinában. A módszer alapja, hogy a rosszindulatú tumoros elváltozások a környező egészséges szövettől nagymértékben különböző spektrumot adnak, illetve a rosszindulatú sejtburjánzásokra jellemző specifikus lipidprofil segítségével már az igen kis mértékben infiltrált szövetekben is detektálható a tumorsejtek jelenléte.

A folyamat során a vizsgált szöveti struktúrát gyors energiaközléssel vaporizáljuk, majd az így mobilizált mintát a tömegspektrométer atmoszférikus interfészében forró felületen való ütköztetéssel szétrobbantjuk ezáltal ionokat felszabadítva belőle. A keletkezett ionokat a tömegspektrométer regisztrálja, az így kapott molekuláris ujjlenyomat pedig reprezentálja a szöveti struktúrára jellemző kémiai összetételt, ami összefüggésben van a minta funkcionális állapotával. Az ionizációs módszer sajátosságai következtében a molekuláris profil információhordozó komponensei főleg a lipid és zsírsav csoportba tartozó vegyületek, bár kisebb metabolitok is találhatóak a tömegspektrumban. A módszert sikeresen alkalmazták már normál, illetve tumorszövet elkülönítésére agy, petefészek, méhnyak, tüdő, emlő és vastagbél tumorok esetében.

Ezen projekt keretei között egy olyan tumorspecifikus tömegspektrometriai adatbank felépítését tervezzük, amely egy új, innovatív patológiai diagnosztikát segít elő. Célunk a különböző entitású daganatok molekuláris-tömegspektrometriás profiljának feltérképezése, jellemzése. A módszer így alkalmassá tehető a különböző reszekciós, biopsziás, citológiai preparátumok diagnosztikájára, a rutin diagnosztika támogatására, a tumorsejtekre jellemző mintázat felismerésével.

A kutatás hozzájárulhat ahhoz, hogy a tumordiagnosztikai lépések gyorsabbak, objektívabbak legyenek, így a tumoros betegségek terápiájában kulcsfontosságú szereplővé váljon.

A munkacsoport tagjai:

Dr. Gyöngyösi Benedek Ph.D. (SE II. sz. Patológiai Intézet)

Dr. Deák Bálint (SE II. sz. Patológiai Intézet)

Horkovics Gabriel (Waters Research Center)

Balog Júlia Ph.D. (Waters Research Center)

Karancsi Tamás Ph.D. (Waters Research Center)