Betűméret: A A A

Rólunk

A II. sz. Patológiai Intézet 1895 óta működik, a patológia területén oktatási, diagnosztikai és kutatási feladatokat lát el. Az intézet korszerű boncteremmel és biopsziás diagnosztikus laboratóriummal, valamint modern molekuláris patológiai diagnosztikus egységgel rendelkezik.

Az intézet az Általános Orvostudományi Kar III. évfolyamának patológia oktatását végzi. A magyar és az angol évfolyam egyik fele, míg a német évfolyam egésze itt tanul. Az oktatás kiemelten tükrözi a klinikopatológiai szemléletet, vagyis a betegségekkel kapcsolatos teendők, vér, vizelet és egyéb testnedvek elemzését laboreredmények alapján. A klinikusokkal tartott közös előadások és gyakorlatok az oktatás szerves részét képezik, a klinikopatológiai oktatás részeként a hallgatók szakkonferenciákon vesznek részt. A tantermi előadásokat az intézet vezető oktatói, valamint egyes szakterületek elismert hazai patológus és klinikus szakemberei tartják. A bonctani oktatásban nagy forgalmú kórházak is részt vesznek (Állami Egészségügyi Központ, Heim Pál Kórház, Országos Onkológiai Intézet, Szent Imre Kórház, Szent István Kórház), akik sokféle esetet tudnak rendelkezésre bocsátani, szélesítve ezzel az orvostanhallgatók patológiai ismereteit. A speciális képzést olyan központok is segítik – pl. az Országos Onkológiai Intézet –, amelyek esetei közt ritkább beteg csoportok is megtalálhatóak.

Az intézetben 1993 óta önálló, A típusú, akkreditált PhD program fut. A graduális képzésben résztvevők az intézet tudományos diákköri programjaiba kapcsolódhatnak be.

Az intézet alapvetően a Külső Klinikai Tömb klinikáitól kap biopsziás és műtéti anyagot szövettani vizsgálatra, de adott esetben más intézményekből is érkeznek kérések. A szövettani diagnosztikát immunhisztokémiai, vírusdiagnosztikai, molekuláris patológiai laboratórium, valamint elektronmikroszkópos laboratórium segíti. Az intézetben nagyszámú citológiai vizsgálatot is végeznek, különösen az aspirációs (vékonytűs) citológia területén.

Az intézetben folyó érpatológiai alapkutatás eredményeinek nemzetközi elismertségét jelenti, hogy a klinika részt vett a WHO által koordinált, 10 éves nemzetközi vizsgálatban, mely a fiatalkori atherosclerosis (érelmeszesedés) patológiai tényezőit vizsgálata. 2000-től kiterjedt nemzetközi kollaborációban jelentős humán és experimentális hepatológiai kutatások indultak, elsősorban a vírusdiagnosztika és a daganatok területén.

Az intézet kutatási tevékenységét jelenleg is több elnyert tudományos pályázat támogatja, köztük a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatai, melyek segítségével a betegségek kialakulását kutatják az intézetben. A főbb kutatási területek közé tartozik az angiogenezis (új erek alkotása vagy keletkezése), áttétképzés, melanoma, máj-, emlő-, hasnyálmirigy- és tüdőpatológia.