2020-ban ünnepeltük intézetünk alapításának 125 éves évfordulóját: a II. Sz. Patológiai Intézet 1895 óta működik, a patológia területén oktatási, diagnosztikai és kutatási feladatokat lát el. Az intézet korszerű boncteremmel és szövettani diagnosztikus laboratóriummal, valamint modern molekuláris patológiai diagnosztikus egységgel rendelkezik. Bonctermünket 2020-ban újították fel, a szövettani diagnosztikus laboratórium felújításának előkészületei 2021-ben kezdődtek el.

Az intézet vezető oktatói szakmai társaságokban, szakmai szervezetekben vezető szerepet töltenek be: Kiss András, a jelenlegi tanszékvezető, a Szakmai Kollégium elnöke, Glasz Tibor, az intézet igazgatóhelyettese a Magyar Patológus Társaság elnöke és Országos Szakfelügyelő Főorvos. Kulka Janina a Nemzetközi Patológiai Akadémia Magyar Divízió elnöke, Madaras Lilla ennek a társaságnak titkári, Illyés Ildikó pénztárosi feladatait látja el.

Oktatás

Az intézet az Általános Orvostudományi Kar III. évfolyamának patológia oktatását végzi. A magyar és az angol évfolyam egyik fele, míg a német évfolyam egésze itt tanul. Az oktatás kiemelten tükrözi a klinikopatológiai szemléletet. A klinikusokkal tartott közös előadások és gyakorlatok az oktatás szerves részét képezik, a klinikopatológiai oktatás részeként negyedéves hallgatók számára mindhárom nyelven klinikopatológiai kurzust tartunk. A tantermi előadásokat az intézet vezető oktatói, valamint egyes szakterületek elismert hazai patológus és klinikus szakemberei tartják. 

Az intézetben 1993 óta önálló, A típusú, akkreditált PhD program fut. A graduális képzésben résztvevők az intézet tudományos diákköri programjaiba kapcsolódhatnak be.

A postgraduális oktatás keretein belül folyamatosan zajlik intézetünkben a patológus szakorvosképzés. Minden évben január hónapban tartjuk a patológus szakorvosjelöltek számára kötelező, négy hetes szakvizsgatanfolyamot, mely során az ország neves patológusai adják át tudásukat a jövő nemzedékének.

A szakorvos-továbbképzés keretén belül minden évben megrendezésre kerül az Országos Metszetkonzultáció. Az évente 4 alkalommal megtartott találkozón az ország különböző patológiai osztályai mutatják be érdekes, tanulságos eseteiket.

Diagnosztika

Az intézet elsősorban a Külső Klinikai Tömb klinikáitól kap biopsziás és műtéti anyagot szövettani vizsgálatra, de más intézményekből is érkeznek konzíliumi, molekuláris diagnosztikai kérések. A szövettani diagnosztikát immunhisztokémiai, vírusdiagnosztikai, molekuláris patológiai laboratórium segíti. Elektronmikroszkópos diagnosztikához szükséges infrastruktúrát az egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete biztosítja számunkra. Az intézetben nagyszámú citológiai vizsgálatot végzünk, aspirációs citológiai rendeléseink az I. Sz. Sebészeti Klinikán és Orvosi Képalkotó Klinikán zajlanak. Speciális szakterületeink többek között a diagnosztika területén a vesebetegségek és vesetranszplantáció, a szívtranszplantáció, a szempatológia, az endokrin szervek patológiája, a hasnyálmirigy sebészeti betegségei, a májbetegségek és a perinatális patológia. Szakorvosaink rendszeres résztvevői az általános és daganatspecifikus multidiszciplináris onkoteameknek.

Kutatás

Az intézetben évtizedeken át folyó érpatológiai alapkutatás eredményeinek nemzetközi elismertségét jelzi, hogy az intézet részt vett a WHO által koordinált, 10 éves nemzetközi vizsgálatban, mely a fiatalkori atherosclerosis (érelmeszesedés) patológiai tényezőit vizsgálta. 2000-től kiterjedt nemzetközi kollaborációban jelentős humán és experimentális hepatológiai kutatások indultak, elsősorban a vírusdiagnosztika és a daganatok területén. Nemzetközi kutatási együttműködéseink az emlőrák területén is jelentősek.

Az intézet kutatási tevékenységét jelenleg is több elnyert tudományos pályázat támogatja, többek között a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatai is. A főbb alkalmazott kutatási területek közé tartoznak a máj-, emlő-, hasnyálmirigy betegségei, alapkutatás az angiogenezis, a daganatok áttétképzése, és melanoma témákban folyik.