Szoros kapcsolatot ápolunk a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájával, ahonnan tumoros és nem tumoros biopsziás és sebészeti műtéti anyagok érkeznek intézetünkbe. A sokszor bonyolult anatómiai viszonyok pontos értelmezése a rezekátumokban a klinikus kollégák nélkül elképzelhetetlen lenne. 

Vizsgálati anyagaink a fej-nyak régió bőrterületéről, a sinonasalis traktusból, a szájüreg-garat-gége elváltozásaiból, valamint a nyálmirigyek területéről származnak. Napjainkban a fej-nyak sebészeti anyagok tárházát a pajzsmirigy műtéti anyagai is bővítik. A fül-orr-gégészeti, fej-nyaksebészeti elváltozások döntő többsége daganatos megbetegedés, melyek differenciáldiagnosztikáját munkacsoportunk kiváló tagjai mellett az intézet immunhisztokémiai- és molekuláris patológiai laboratóriumai segítik.

Heti rendszerességgel csatlakozunk az onkoteamhez, melynek során a betegekkel együttműködésben találjuk meg számukra a lehető legmegfelelőbb kezelést.

Konzíliumi vizsgálatkérőlap

MUNKATÁRSAK

Dr. Bilecz Ágnes klinikai szakorvos
Dr. Borka Katalin egyetemi docens
Dr. Dobi Deján egyetemi adjunktus
Dr. Gyöngyösi Benedek klinikai szakorvos
Dr. Halász Judit egyetemi adjunktus
Dr. Hargitai Dóra klinikai szakorvos
Dr. Illyés Ildikó klinikai szakorvos
Dr. Istók Roland klinikai főorvos
Dr. Kardos Magdolna klinikai főorvos
Dr. Kovács Attila klinikai szakorvos
Dr. Kovács Tekla klinikai szakorvos
Dr. Kramer Zsófia klinikai szakorvos
Dr. Kulka Janina egyetemi tanár
Dr. Madaras Lilla egyetemi docens
Dr. Sághi Márton klinikai szakorvos
Dr. Székács Eszter klinikai szakorvos
Dr. Székely Eszter egyetemi docens
Dr. Szirtes Ildikó klinikai szakorvos
Dr. Várkonyi Tibor egyetemi tanársegéd