Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 19.
404713 Összes oltás

A II. sz. Patológiai Intézetben szervezett klinikopatológiai kurzus 4. és 5. éves orvostanhallgatók számára, valós esetmegbeszélések segítségével a mindennapi klinikai tevékenység során nélkülözhetetlen klinikopatológiai párbeszéd megismerését szolgálja. Az eseteket az adott szakterületen tevékenykedő klinikusok és patológusok közösen mutatják be.