A daganatos betegségek, legyenek azok elsődlegesek, vagy áttétiek, sokszor komoly diagnosztikus, prognosztikus, illetve terápiás fejtörést okoznak az ellátásban részvevő valamennyi orvosnak. Jelen korunkra a molekulárs patológiai vizsgálómódszereknek köszönhetően lehetőségünk nyílt a különféle neoplasticus elváltozások mögött rejlő patofiziológiai eltérések mélységi vizsgálatára.


A tumor immunológiai kutatócsoport 2019-ben alakult, azzal a céllal, hogy a patológiásan túlvezérelt gyulladás, valamint a malignus daganatok növekedési mintázatának és infiltrációs képességének összefüggéseit vizsgálja. Gyorsan bővülő kutatócsoportunk kezdetben colorectalis adenocarcinoma specimeneket vizsgált. 2021-re repertoárunk már fej-nyaki, pancreas, máj és neuroendokrin daganatokat is magába foglaló kísérletes projektekkel bővült. 

Jelen vizsgálataink elsősorban a tumorszövetet körülölelő, valamint azt infiltráló immunkomponensek vizsgálatára, a létrejövő antitumor immunitás pontos profilozására összpontosítanak. Kiemelt célunk, hogy munkánkkal prognosztikus/diagnosztikus relevanciával rendelkező eltéréseket tárjunk fel, valamint, hogy olyan mechanizmusokat azonosítsunk, amelyek később farmakonok számára célpontul szolgálhatnak.  Kísérleteinket ezért alapvetően transzlációs kutatásként szervezzük, mely magába foglalja a humán mintákban megfigyelt változások in vivo és in vitro reprodukcióját is azok minél pontosabb megértése érdekében.  Munkánk során a Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömbjének intézményeivel dolgozunk szoros kölcsönösen hasznos kapcsolatban, ezzel lehetőséget teremtve a “bench to bedside” kutatómunka kivitelezésére.

A kutatócsoport hosszú távú TDK munkára fogad hallgatókat.

Vezető kutató
Dr. Budai András PhD.

Pancreatológia és hepatológia csoport:

Dr. Borka Katalin PhD.
Németh Kristóf
Czibere Gréta

Neuroendokrin csoport:
Dr. Borka Katalin PhD.

Bényei Erik
Perényi Anita Gréta

Gastrointestinalis csoport:

Dr. Pencz Bianka
Vörös Jusztina

Fej-nyaki csoport:
Dr. Halász Judit  PhD.
Lovas Noémi