Az ország egyik legnagyobb nefropatológiai laboratóriumaként évi 250-300 vesebiopsziás mintát leletezünk (2019: 275 db) melyeket a budapesti és északnyugat-magyarországi gyermek-, és felnőtt vesebetegeket kezelő szakorvosok küldenek hozzánk. Mind a saját vesében, mind a beültetett vesében kialakuló belgyógyászati betegségek diagnosztikáját végezzük, fénymikroszkópos, immunhisztokémiai, valamint elektronmikroszkópos módszerekkel. A kezelőorvost a biopsziás minta beérkezésétől számított 24 órán belül telefonon értesítjük az előzetes szövettani diagnózisról, valamint rendszeres esetmegbeszéléseket tartunk.

Vizsgálómódszerek

  1. Fénymikroszkópos vizsgálat

Hematoxylin és eosin festés, perjódsavas Schiff reakció, Masson/Crossmon-féle trikróm festés, Jones-féle ezüstözés, Kongóvörös, Hart van Gieson)

  1. Immunfluoreszcens vizsgálat

IgG, IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), IgA, IgM, C1q, C3c, Kappa könnyűlánc, Lambda könnyűlánc, fibrinogen, CollagénIV alfa3 és alfa5 lánc (Alport nephropathia diagnózisához), PLA2-R (primer membranosus nephropathia diagnózisához), C4d, SV40, CD45, CD3, CD20, CD68, CD31

  1. Elektronmikroszkópos vizsgálat

Kutatás/TDK/szakdolgozat témák

A beültetett vesében kialakuló szövettani elváltozások klinikai jelentősége
Lupus nephritis szöveti elváltozásainak klinikai jelentősége
 

A munkacsoport tagjai:

Dr. Dobi Deján egyetemi adjunktus

Dr. Kardos Magdolna klinikai főorvos