Tanulmányi felelős: Dr. Kocsmár Éva

Elérhetőségek: kocsmar.eva@semmelweis.hu vagy titkarsag.piboi@semmelweis.hu

Gyakorlatok beosztása 2023/24 I. félév

Oktatási tematika 2023/24 (Új)

ELSŐ ÉS MÁSODIK FÉLÉVES DEFINÍCIÓK ÉS KÉRDÉSEK (PDF)

Szigorlati tételek 2021 – pdf

Meghirdetett szakdolgozat címek 2023/24 – pdf

Online elérhető metszettár: https://slidecenter.semmelweis.hu 

  • login & pw (java megtekintés):   student_jav
  • login & pw (panoramic viewer megtekintés):   student_pv

Tudományos Diákköri Munka

Az érdeklődő hallgatók számára lehetőség van tudományos diákköri (TDK) kutatómunkában részt venni, amely szabadon választható tantárgyként felvehető. Ennek feltétele a hallgató által előzetes kérelem benyújtása és témavezető általi befogadás. (Tárgykód: TDK munka/PAT2, tantárgyfelelős 2018-tól: Dr. Lotz Gábor).