Őszinte részvétünk, fájdalmával együtt érzünk!

 

Tájékoztató hozzátartozók részére a szükséges kegyeleti teendőkről

Halálesethez kapcsolódó hivatalos teendőit szeretnénk egyszerűsíteni jelen tájékoztatással. Egyúttal javasoljuk, hogy mielőbb forduljon temetkezési vállalkozóhoz, akire a kegyeleti teendők során kötelezően szüksége lesz és az ügyek intézésében segítségére kell legyen.

Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet kegyeleti szolgáltatási ügyfélfogadása az alábbi helyszínen és időben zajlik:

Ügyfélfogadás:

Előzetes telefonos egyeztetés szükséges: +36 20 211 4012
Cím: Budapest IX. kerület Lenhossék utca 42.

hétfőtől-csütörtökig: 09.00 – 13.00 óra között
pénteken: 09.00 – 12.00 óra között

Halottvizsgálati bizonyítvány átvételéhez szükséges iratok:
  • a közeli hozzátartozó saját személyi igazolványa és lakcímkártyája,
  • ha temetkezési vállalkozó végzi az ügyintézést: eredeti meghatalmazás az elhunyt hozzátartozójától, rokonsági fok igazolásával, 2 tanú aláírásával, személyes adatok közlésével.
  • nem közeli hozzátartozó (végrendelet, eltartási szerződés másolat, stb.)             
Hamvasztás esetén:

A Patológiai osztály kegyeleti irodájába be kell hoznia 1 db lepedőt az elhunyt részére, amiben a boncmester a hamvasztásra előkészíti. 

Koporsós temetés esetén:

A Patológiai osztály kegyeleti irodájába be kell hoznia a ruházatot, amiben szeretné, hogy az elhunytat a boncmester a temetésre előkészítse.

Megtekintés:

Az elhunyt megtekintésére előre egyeztetett időpontban, keddi és csütörtöki napokon 12:30-13:30 óra között a Semmelweis Egyetem Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet megtekintő helyiségében van lehetőség. 

 Az egészségügyi biztonság miatt a hozzátartozó csak üvegablakon keresztül búcsúzhat el az elhunyttól.

Anyakönyvezés:

Az anyakönyveztetés minden esetben a halál beálltának helye szerint illetékes kerületi Anyakönyvi Hivatalban történik.

Cím: 1082 Budapest, Baross utca 66-68. 
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig: 08:15-10:00 
Elérhetőség:  +361/459-21-76

Az elhunytak halotti anyakönyvezéséhez szükséges iratok:
  • A halottvizsgálati bizonyítvány (az EESZT rendszerben is rögzítve)
  • az elhunyt okmányai: személyazonosság igazolására alkalmas okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély), lakcímkártya, külföldi állampolgár esetén a fentieken túl, amennyiben rendelkezett vele az elhunyt: tartózkodási engedély, regisztrációs kártya),
  • személyazonosításra alkalmas okmány hiányában a halálesetet megállapító orvos nyilatkozata arról, hogy mi alapján állapította meg az elhunyt személyazonosságát, vagy rendőrhatósági jelentés az elhunyt személyazonosságának megállapítására tett intézkedésről,
  • okiratok: születési anyakönyvi kivonat, házas, özvegy, elvált családi állapot igazolására házassági-, halotti- anyakönyvi kivonat. Az okiratok csatolása nem szükséges, amennyiben azok adatai az Elektronikus Anyakönyvi Rendszerben rögzítésre kerültek. A rögzítést az esemény (születés, házasságkötés, haláleset) helye szerinti anyakönyvvezető kérelemre rögzíti. Amennyiben az anyakönyvvezetőnek kell az okiratot az esemény helye szerinti hatóságtól beszerezni, az ügyintézési idő ezzel meghosszabbodik.
Köztemetési eljárás:

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a teljesen kitöltött halottvizsgálati bizonyítványt 5 naptári napon belül nem veszik át, illetőleg átvétele után 8 naptári napig az elhunyt temetésre való elszállításáról nem gondoskodnak, jogszabály alapján köztemetési eljárást kell kezdeményeznünk.

 

TÁROLÁSI, HŰTÉSI DÍJAK:

Felnőttek esetén
Tárolási idő  Fizetendő
1-5  nap 40.000 Ft
6-10  nap  55.000 Ft

11 naptól
(a fenti összegen felül)

5.000 Ft/ megkezdett hűtési nap

Gyermekek esetén
Tárolási idő  Fizetendő
12 éves kor alatt díjmentes
12 -18 éves kor között  
1-10 nap 25.000 Ft

11 naptól
(a fenti összegen felül)

5000 Ft/ megkezdett hűtési nap

 

Halottkezelési díjak:

Díjak megnevezése Fizetendő
Elhunyt előkészítése hamvasztásra – temetésre 15.000 Ft
Elhunyt öltöztetése – koporsós temetésre vagy hamvasztásra 25.000 Ft
Elhunyt borotválása 5.000 Ft
Elhunyt öltöztetése – soron kívül (felár) 10.000 Ft

 

 

 

A fenti díjak 27% Áfa-t tartalmaznak.