EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX KUTATÁS

(Dr. Kovalszky Ilona, Dr. Baghy Kornélia)

 

A munkacsoport tevékenysége és főbb eredményei:

Az elmúlt évtizedben kutatások tömege világított rá arra a tényre, hogy a daganat szövet stromája nem csak egy passzív strukturális komponens, hanem aktívan részt vesz a tumorok növekedésében és terjedésében. E megfigyelések alapvetően átformálják a daganatok viselkedéséről alkotott képet, miszerint nem feltétlenül elégséges a tumorsejtek elpusztítása a betegséggel való harc során, ugyanis a tumor mikrokörnyezete alapvetően befolyásolja annak biológiai viselkedését. Munkacsoportunk immár 25 éve foglalkozik az extracelluláris mátrix proteoglycanjainak tumorbiológiában betöltött szerepével. Kandidáns molekuláinkat többlépcsős kísérleti rendszerekben, in vitro sejtkultúrákban, kokultúrákban, állatmodelleken és beteganyagokon egyaránt vizsgáljuk. Célunk a tumorok és mikrokörnyezetük kapcsolatának, változásainak megértése, mely ismeretekre alapozva diagnosztikai/prognosztikai, illetve terápiás eljárások fejleszthetőek az orvostudományban.

ECM-1

Tumorsejtek a myofibroblastok gyűrűjében. Piros: vimentin (myofibroblast); zöld: citokeratin (tumorsejt); kék: DAPI (sejtmag).

Agrin

Az agrin immunfestés megkülönbözteti a tumort (T) a nem-tumoros szövettől (NT) hepatocellularis carcinomában. Balra: hematoxilin-eozin festés, Jobbra: agrin immunhisztokémia.

Decorin hidrodinamikus géntranszfer. Az albumin promóterrel rendelkező decorin konstrukció a patkány máj centrális vénái körül elhelyezkedő hepatocitákban expresszálódik. A termelődő decorin gátolja a kémiai hepatokarcinogenezist

 

Publikációk:

Baghy K, Tátrai P, Regös E, Kovalszky I. Proteoglycans in liver cancer. WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 22:(1) pp. 379-393. (2016)

Fullár A, Dudás J, Oláh L-né, Hollósi P, Papp Z, Sobel G, Karászi K, Paku S, Baghy K, Kovalszky I. Remodeling of extracellular matrix by normal and tumor-associated fibroblasts promotes cervical cancer progression. BMC CANCER 15(1):256. (2015)

Horvath Z, Kovalszky I, Fullar A, Kiss K, Schaff Z, Iozzo RV, Baghy K. Decorin deficiency promotes hepatic carcinogenesis. MATRIX BIOLOGY 35: pp. 194-205. (2014)

Fullar A, Baghy K, Deak F, Peterfia B, Zsak Y, Tatrai P, Schaff Z, Dudas J, Kiss I, Kovalszky I. Lack of Matrilin-2 Favors Liver Tumor Development via Erk1/2 and GSK-3 beta Pathways In Vivo. PLOS ONE 9:(4) Paper e93469. 11 p. (2014)

Baghy K, Horvath Z, Regos E, Kiss K, Schaff Z, Iozzo RV, Kovalszky I. Decorin interferes with platelet-derived growth factor receptor signaling in experimental hepatocarcinogenesis. FEBS JOURNAL 280:(10) pp. 2150-2164. (2013)

Péterfia B, Füle T, Baghy K, Szabadkai K, Fullár A, Dobos K, Zong F, Dobra K, Hollósi P, Jeney A, Paku S, Kovalszky I. Syndecan-1 Enhances Proliferation, Migration and Metastasis of HT-1080 Cells in Cooperation with Syndecan-2. PLOS ONE 7:(6) Paper e39474. 13 p. (2012)

 

A munkacsoport tagjai:

Dr. Kovalszky Ilona, egyetemi tanár
Dr. Baghy Kornélia, tudományos munkatárs
Dr. Hollósi Péter, tudományos munkatárs
Horváth Zsolt, biológus
Dr. Regős Eszter, rezidens
Karászi Katalin PhD hallgató
Dr. Mervai Zsolt, PhD hallgató
Rada Kristóf, PhD hallgató
Reszegi Andrea PhD hallgató
Bozsányi Szabolcs TDK hallgató

Nemzetközi kapcsolatok:
Professor Renato Iozzo, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA
Professor Nikos Karamanos, University of Patras, Greece
Professor Martin Götte, University of Münster, Germany
Professor Alberto Passi, Insubria University, Italy