A doktori (PhD) képzésben részt vevő hallgatóink a Patológiai Tudományok Doktori Iskola Onkológia programjának keretein belül folytatják tanulmányaikat.

 

A 2020 őszén megújult képzési tervvel induló Onkológia program célja, hogy a hallgatók az onkogenezis molekuláris hátterének megértésén túl ismereteket szerezzenek a klinikai és transzlációs onkológia terén is. Az elméleti ismereteken túl a korszerű daganatkutatáshoz szükséges gyakorlati képességek megszerzésére is hangsúlyt fektet a képzési program. A gyakorlati kurzusok során az adatelemzés, a molekuláris genetikai módszerek, különböző in vitro és in vivo modellrendszerek bemutatása és alapszintű gyakorlati megismerésére is lehetőség nyílik. A képzési terv kiemelt célja a személyre szabott diagnosztika és terápia koncepciójához kapcsolódó ismeretek szintézise az alapkutatás módszereitől egészen a legkorszerűbb kezelési modalitásokig.

 

A képzés első két évében az alábbi elméleti és gyakorlati kurzusok kerülnek meghirdetésre az Onkológia Program hallgatóinak részére:

Elméleti kurzusok:

 • Klinikai Onkológia (Dr. Sebestyén Anna), (kötelező)
 • Molekuláris Onkológia I. (Dr. Bödör Csaba), (kötelező)
 • Transzlációs Onkológia (Krenács Tibor), (kötelező)
 • Digtális Patológia (Dr. Fónyad László, Dr. Micsik Tamás), (kötelezően választható)
 • Bioinformatika (Dr. Győrffy Balázs), (kötelezően választható)
 • Tumorprogresszió és előrejelzése (Dr. Tímár József), (kötelezően választható)
 • A pancreasrák patológiai alapjai és terápiás vonzatai (Dr. Zalatnai Attila), (választható)
  Nem orvos végzettségű hallgatók számára:
 • Patológiai alapismeretek biológusoknak (Dr. Fintha Attila, Dr. Timár Botond), (kötelező)

 

Gyakorlati kurzusok:

 • In vitro és in vivo modellek a daganatkutatásban (Sebestyén Anna, Dezső Kata), (kötelezően választható)
 • Adatelemzés és programozás orvosbiológusoknak I. (Sebestyén Endre, Cserző Miklós), (kötelezően választható)
 • Az áramlási citometria alapjai és felhasználása (Barna Gábor, Szalóki Gábor), (kötelezően választható)
 • Molekuláris Onkológia II. (Bödör Csaba, Alpár Donát), (kötelezően választható)
  Adatelemzés és programozás orvosbiológusoknak II. (Cserző Miklós, Sebestyén Endre), (választható)
 • Alkalmazott bioinformatika az onkológiában (Dr. Győrffy Balázs), (kötelezően választható)
 • Előadástechnika (Szalóki Gábor), (választható)
 • Journal Club (Bödör Csaba), (választható)

 

Egyéb javasolt kurzusok:

 • Biostatisztika kurzus (008-KVA-1) (Dr. Dinya Elek)
 • Irodalomkutatási módszerek (DI0013KV_1M) (Központi könyvtár szervezésében)

 

Intézetünk oktatói által meghirdetett PhD témák:

Témavezető Kutatási téma
Dr. Alpár Donát Malignus hemopoetikus betegségek heterogenitása és evolúciója
Dr. Baghy Kornélia A decorin, mint tirozinkináz receptor gátló, terápiás felhasználhatóságának vizsgálata primer és metastaticus májrákokban
Dr. Barna Gábor B-sejtes lymphomák differenciál diagnosztikájának fejlesztése és prognosztikus faktorok kutatása áramlás citometriai, molekuláris és sejtbiológiai módszerekkel
Dr. Bödör Csaba Lymphomák és leukémiák genetikai és epigenetikai hátterének vizsgálata
Dr. Dezső Katalin A szomatikus őssejtek szerepe a májcirrózis kialakulásában
Dr. Kovalszky Ilona Extracelluláris mátrix szerepe a máj fibrogenezisben és karcinogenezisben valamint a daganatos progresszióban, különös tekintettel a proteoglikánokra.
Dr. Krenács Tibor Bioelektromágneses hatások vizsgálata tumormodelleken
Dr. Matolcsy András A lymphomák kialakulásában és progressziójában szerepet játszó molekuláris genetikai tényezők vizsgálata
Dr. Micsík Tamás Tumorok és betegségek szubtípusainak komplex klinikopatológiai és digitális patológiai megközelítése
Dr. Nagy Péter A máj őssejtek szerepe a máj patológiás folyamataiban és a carcinogenezisben
Dr. Paku Sándor Metasztázisképzés, tumor indukált angiogenezis, májregeneráció
Dr. Pápay Judit Tüdőrákok molekuláris patológiája
Dr. Reniger Lilla Primer és szekunder központi idegrendszeri daganatok genomikai és epigenomikai hátterének vizsgálata
Dr. Sápi Zoltán Lágyrésztumorok klinikopathologiája, az óriássejtes csonttumorok genetikai instabilitásának vizsgálata, INI1 gén vizsgálata, synovialis sarcomák jelútrendszereinek vizsgálata
Dr. Sebestyén Anna Pro-apoptotikus szabályozók hatásának helyreállítása, kemoterápiás szerek hatásának fokozása különböző jelátviteli mechanizmusokon keresztül
   

 

Intézetünkben dolgozó PhD hallgatók listája.

A doktori képzésről bővebb információhoz a Doktori Iskola honlapján lehet jutni.