A Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet a Semmelweis Egyetem részeként, a legmagasabb szintű diagnosztikai, kutatási és oktatási tevékenységben vesz részt. Intézetünk tradíciókon alapuló  innovatív tevékenységét európai szinten is széles körben elismerik. 

Az Intézet aktívan részt vesz a graduális  orvosképzésben, amely 3 nyelven folyik (magyar, angol, német). Az oktatás elsőrendű célja a klinikopatológiai szemlélet megalapozása és a patológia diagnosztikai lehetőségeinek bemutatása. Az intézetben kiemelkedő jelentőséggel bírnak a posztgraduális képzés különböző formái is. 

A legmagasabb szintű diagnosztikai, kutatási tevékenységünkkel az eredményes, magas színvonalú betegellátáshoz és az orvostudomány fejlődéséhez kívánunk hozzájárulni. Mi, a Semmelweis Egyetem, Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet munkatársai, elhivatottak vagyunk, hogy minden tudásunkkal és lehetőségünkkel a hozzánk forduló betegek és betegeik problémáival hozzánk forduló orvosok javát szolgáljuk.

Alapelvünk, hogy minden olyan vizsgálatot el kell végezni, aminek a szakma szabályai szerint relevanciája van és bizonyíték-alapú és semmit, aminek az adott beteg és betegség szempontjából nincs relevanciája és nem bizonyíték-alapú, tilos elvégezni. 

I. sz Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Intézetünk széleskörű diagnosztikus tevékenységet folytat. A patológiai osztályokon leggyakrabban vizsgált szövetmintákon kívül, hazánkban mi dolgozzuk fel a legtöbb hematológiai és központi idegrendszer eredetű, valamint csontokból, lágyrészekből származó daganatos elváltozást.

Az alkalmazott metodikák az alapvető szövettani technikáktól a legmodernebb molekuláris biológiai módszerekig terjednek. A nagyszámú minta gyors, standardizált feldolgozását az automatizált, modern hisztotechnikai laboratórium teszi lehetővé. Az immunhisztokémiai reakciókat szintén automaták segítségével végezzük.

A szövettani mintákon kívül nagy számban dolgozunk fel cytológiai preparátumokat is, melyek részben külső intézetekből, részben a nálunk működő aspirációs cytológiai ambulanciáról származnak.

Molekuláris diagnosztikai aktivitásunk fő irányát a különböző daganatok (emlőrák, vastagbélrák, tüdőrák, melanoma, onkohematológiai kórképek) célzott kezeléséhez és nyomonkövetéséhez kapcsolódó mutáció-analízisek jelentik. Intézetünkben valamennyi olyan mutáció-analízis, amely terápiás következménnyel jár OEP-finanszírozott formában elérhető a betegek számára.

Nagy számban végzünk továbbá polimeráz láncreakción alapuló (PCR) vírus diagnosztikai vizsgálatokat. 

A génexpresszió fehérje szintű vizsgálata külön flow cytometriai laboratóriumban történik, többnyire hematológiai eredetű sejtszuszpenziókon.