Posztrgraduális képzés – szakmai továbbképzés

A postgraduális képzés, ahogy a neve is jelzi, magába foglalja az egyetem elvégzése utáni szakmai továbbképzést. Ez alapvetően két részre osztható:

  1. mindazon képzésekre mely a szakvizsgára való felkészülést elősegíti (rezidens képzés,
    szakorvos jelöltek számára tanfolyam)
  2. a szakorvosok továbbképzését, melynek számos formája lehet

A postgraduális képzés múltját illetően 2004-ig az EÜ minisztérium által központilag szervezett helyen és módon történt az oktatás mely lényegében a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem volt, több kihelyezett tanszékkel. Az onkopathologiai továbbképzések mint Onkopathologiai és Citodiagnosztikai Tanszék (2004-ben megszűnt), prof. Bodó Miklós (tanszékvezető) és prof Sápi Zoltán (egyetemi tanár) vezetésével 1986-1992-ig az Országos Onkológiai Intézet Pathologiai Osztályán majd 1993-tól a Szent János Kórház Pathologiai Osztályán történtek illetve 2001-től a Tanszék mint Tanszéki csoport az I.számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézethez csatolódott.

Kiemelt jelentőségű a szakorvosjelöltek számára évenként megtartott 3 hetes tanfolyam mely az Onkopathologia témában 2007-től az intézetben történik, az Egészségügyi Közlönyben előre meghirdetett időpontban.

A szakorvosok számára az Intézet rendszeres továbbképzést tart esetkonzultációs formában minden hónap második csütörtökjén du. 3 órai kezdettel a szövettani gyakorló teremben. A továbbképzés neve HIBA kör (Hisztológusok Baráti köre), melyre bárki hozhat problémás vagy érdekes eseteket, közös megbeszélés, továbbképzés céljából.

A rezidens képzés egyik fő pillére a 10 fejű diszkussziós mikroszkóp melletti szisztémás téma szerinti oktatás, valamint a napi problémás esetek megbeszélése. Ez minden nap du. 1-2 óráig tart, helye a konzultációs terem.

Az intézetben rendelkezésre áll egy 15-20 főt befogadó posztgraduális oktató terem, ahol a 3 hetes tanfolyam mellett évi rendszerességgel szerenénk szervezni cytológiai továbbképző tanfolyamot (1 hetes) valamint rövidebb 2 napos téma szerinti speciális továbbkézéseket (pl. lágyrésztumorok klinikopathologiája, lymphoma diagnosztika stb.)

A Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézettel közösen szervezve tervezünk egy átfogó szisztémás rezidens képzési tematikát (mindkét intézet rezidensei érintettek), melyben a rezidensek mindkét intézet speciális anyagait megismerhetik mind a rutin diagnosztika tekintetében mind az elméleti hátteret illetően (előadások).

Szintén a II. Patológiai Intézettel közösen tervezzük, hogy a HIBA kör mintájára a cytológus szakorvosok is kaphassanak konzultációs és továbbképzési lehetőséget szintén havi rendszerességgel (CYBA kör).

Vezető: Dr. Sápi Zoltán egyetemi tanár