NévMellékE-mail cím
Adamecz Krisztinaszakasszisztens54417
Antal Regina munkaügyi szakügyi szakértő54434antal.regina@semmelweis.hu
Bertalan Rebekasegédasszisztens54460
Bíró Attilánéorvosírnok54472
Bóha Évaanalitikus54426
Bokányi-Balogh Viktóriaszakasszisztens54452
Császár Krisztinaszakasszisztens54426
Cselényi Beátaorvosírnok54472
Csépai Máriasegédasszisztens54460
Cserneky Máriarendszergazda54424, 20-825-0288cserneky.maria@semmelweis.hu
Dienes Mihályasszisztens54413
Dienesné Németh Máriaorvosírnok54472
Egedi Krisztinalaboratóriumi analítikus54426
Fekete Renátaasszisztens
Fekete Yvettesegédasszisztens54417
Fodor Ágnesszakasszisztens54413
Forgács Zsuzsannaasszisztens
Gálicz Krisztinasegédasszisztens54417
Grédely jánosnészakasszisztens
Gregor Viktóriaszakasszisztens54417
Heinrich Nikolett Kittiboncmester54400
Hollós Ágnesorvosírnok54433
Horváth Anett Arankaorvosírnok54441
Jesztrebi Anikósegédasszisztnes54417
Kapczár Dóraszakasszisztens54407
Kárpáti Ferencnéasszisztens54417
Kiss Attilánégazdasági referens54434kiss.attilane@semmelweis.hu
Kiss Gabriellaasszisztens54417
Kóczi Barbaraszakasszisztens54417
Kókai Liliorvosírnok54472
Kovács Andreaasszisztens
Kovács Károlyboncmester
Kurucz Csillaszakasszisztens54417
Laczik Ceciliakönyvtáros54437laczik.cecilia@semmelweis.hu
Lukátsiné Nagy Veronika
segédasszisztens54443
Matisz Róbertnészakasszisztens54417
Mátrainé Balogh Évaszakasszisztens54432
Morvai Lászlónétakarító
Nagy Árpád Csabaállatgondozó
Németh Andrea Mariannsegédasszisztens54417
Nyitóné Fejes Mártagazdasági ügyintéző54434nyitone.fejes.marta@semmelweis.hu
Olaszi Erzsébet Andreatitkárságvezető54455titkarsag.1path@semmelweis.hu, olaszi.erzsebet@semmelweis.hu
Polgár Zoltánnészakasszisztens54415
Presztolánszky Natáliaasszisztens54452
Pujcseva Kosztadinova Ivana Ivettszakasszisztens54417
Pusztai Jánosműszaki szolgáltató / portaszolgálat54400, 54419
Sándor Alízgazdasági vezető54401sandor.aliz@semmelweis.hu
Sándorné Vángor Mónikaasszisztens
Sárközi Istvánboncmester
Stevanka Ildikószakasszisztens54417
Divinyi-Szabó Szilviairodavezető54459szabo.szilvia2@semmelweis.hu
Szabóné-Szabó Zsuzsannaorvosírnok54472
Szilágyiné Paulusz Mónikaszakasszisztens54429
Szőke Editszakasszisztens
Sztodola Andrásállatgondozó
Sztodola Roland Andrássegédasszisztens54417
Tamási Annaszakasszisztens54429tamasi.anna@semmelweis.hu
Tegzes Endrénétitkárnő54455, 54431titkarsag.1path@med.semmelweis-univ.hu,tegzes.endrene@semmelweis.hu
Tóth Attila Tibornéorvosírnok54472
Uzseka Ritaasszisztens54417
Vargáné Kun Györgyiorvosírnok54433
Varga Irmaszakasszisztens54417, 54413
Wekerle Annagazdasági szakügyintéző54411wekerle.anna@semmelweis.hu
Weisz Györgynélaborasszisztens54417
Zsoldos Enikőasszisztens54413