Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 26.
62831 Összes oltás
10503 Beoltott Semmelweis Polgár

Tájékoztató az előadásokhoz


Tisztelt Hallgatók!

A 2020/21-es tanév II. félévében a Patológia II. tárgy előadásai és gyakorlatai az alábbi szempontok szerint lesznek megtartva:

Tantermi előadás: tanrend szerint időben, online, ZOOM közvetítéssel.

A tantermi előadás ideje alatt az Intézet első emeleti tantermét (Arány Lajos előadóterem) biztosítjuk a hallgatók számára, a tanteremben az online előadást kivetítve megtekinthető. Maximális résztvevők száma a tanteremben egyszerre 75 főre korlátozott.

Szövettani gyakorlat: tanrend szerinti időben, személyes megjelenéssel, párhuzamosan online ZOOM közvetítése

Konzultáció gyakorlat: tanrend szerinti időben, személyes megjelenéssel, párhuzamosan online ZOOM közvetítése

Bonctermi gyakorlat: személyes megjelenéssel.

A soron következő 14 oktatási hét részletes patológia gyakorlati beosztását, az aláírás feltételeit, az év végi számonkérés formáját és részleteit a gyakorlatveztők időközben részletesen ismertetik!

Mindenkin ezúton kívánok eredményes és sikeres tanulást!

Dr. Rácz Gergely
tanulmányi felelős

2021.02.12

 


 

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatok mindenkit néhány fontos szempontról, amit az I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe történő Patológia tárgyfelvétel során – különösen a járványügyi helyzetre való tekintettel- fokozottan szíveskedjenek figyelembe venni:

  • 2020. szeptember 2-án, szerdán 20.00-kor kezdődik a patológia tárgyfelvétel, ami 2020. szeptember 4-én, pénteken 0:00-kor zárul. A 3. évfolyam patológia tárgyának felvételét ezen időintervallum alatt kell közösen megoldanunk.
  • Jelenleg csoportonként 10 férőhelyet nyitottunk meg a Neptun rendszerben, melyet kizárólag az összes csoport, valamint a II.sz. Patológiai Intézetben –hasonló össz hallgatói számban- meghírdetett csoportok létszámának feltöltése után bővítünk, 2020. szeptember 3-án, csütörtök reggel 8:00 óra után, folyamatosan.
  • Nem tudjuk megoldani, hogy bizonyos csoportok létszáma számottevően eltérjen más csoportokétól, illetve a két Patológia Intézet egyenletes hallgatói eloszlása is prioritás, ezért minden hallgató próbálja a patológia tárgyat az eredetileg dedikált csoportjába és a tárgyfelvétel időpontjába felvenni.
  • Kérek mindenkit, hogy járjon el etikusan és próbálja abba a csoportba felvenni a tárgyat, ahová eddig járt!
  • Azoknál a csoportoknál, ahol már eredetileg is túllépte a létszám az általunk meghírdetett keretet, ott egyedi megoldásra törekszünk.
  • Akinek mindezek ellenére sem sikerült felvenni a tárgyat oda, ahová a fentiek alapján kellett volna, az várjon türelemmel 2020. szeptember 3-án, csütörtök reggel 8:00 óráig és figyelje a Neptun rendszerben a bővítést. Ha létszámbővítés ellenére sem sikerül bejutni a megfelelő csoportba, akkor küldjön egy emailt: racz.gergely@med.semmelweis-univ.hu.
  • Ugyanakkor nem áll módunkban figyelembe venni a hallgató egyéni órarend összeállítása során esetlegesen kialakuló tantárgy-ütközést.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, egyben sikeres tárgyfelvételt és órarend kialakítást kívánok!

Üdvözlettel:

Dr. Rácz Gergely, egyetemi docens
ÁOK tanulmányi felelős


Járványügyi hallgatói tájékoztató –  COVID-PCR szűrés. 


 

Vizsgák szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos átmeneti intézkedések – Frissitve: 2021.01.19

Tisztelt Hallgatók!

A módosított E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás (továbbiakban: utasítás) 10/A. § (3) pontja értelmében: „ A 2020/2021. tanév őszi félévének vizsgaidőszaka azon hallgatók tekintetében, akik kirendelés vagy önkéntesség alapján a járványügyi feladatokban vettek részt a tanév rendje szerint meghirdetett időszakhoz képest kettő héttel meghosszabbodik (a továbbiakban: 8-9. hét). 

A hallgató a Dékántól engedélyt kérhet a vizsgaidőszakon kívüli vizsgának a beiratkozás hetének (a továbbiakban: 10. hét) szerdai napjáig történő lehetőségének biztosítására. Aki két hétnél hosszabb ideig teljesített járványügyi feladatokat, vagy aki ennek teljesítése során karanténba, vagy járványügyi megfigyelés alá került és ezt igazolta, a Dékán mérlegelése alapján az elmaradt vizsga pótlására további lehetőség adható. A döntéssel szemben az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak.”

Fentiek alapján tájékoztatom a hallgatók 2021. január 27-én 16.00 óráig jelezhetik a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán, hogy igénybe kívánják venni a 8-9. héten, azaz a 2021. február 01-től február 12-ig történő vizsgázási lehetőséget.

A Tanulmányi Osztály a jogosultság ellenőrzését követően január 29-én 10.00 óráig értesítést küld az I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetnek az egyes tárgyakból, a kéthetes vizsgaidőszakban várható vizsgázók számáról.

A 8-9. hétre történő vizsgajelentkezésre csak azon hallgatóknak lesz lehetősége, akik erre, az utasítás alapján jogosultak. Ez a Tanulmányi Osztály által, ezen időszakra, a Neptun rendszerben létrehozott vizsgajelentkezési időszakhoz rendelt egyéncsoporttal valósul meg.

Azok a hallgatók, akik január 27-én 16.00 óra után sikertelen vizsgát tesznek és emiatt szeretnének igénybe venni a kéthetes vizsgaidőszakban vizsgázási lehetőséget haladéktalanul, de legkésőbb február 01-én 8.00 óráig jelezhetik ezen igényüket a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályán. Ezekről a hallgatói jelentkezésekről a Tanulmányi Osztály folyamatosan értesíteni fogja Intézetünket.

A Patológia I. tárgy további vizsgái ennek megfelelően –egyelőre 0 létszámmal- meghirdetésre kerültek a 8-9. hétre, azzal a céllal, hogy a hallgatók tervezni tudjanak erre az időszakra is.

A tényleges létszámok a Tanulmányi Osztály által megküldött adatok alapján, a megküldést követően haladéktalanul, de legkésőbb 2021. január 29-én 16.00 óráig kerülnek kiírásra a Neptun rendszerben.

Az érintett hallgatói körnek 2021. január 29-én 18.00 órától nyílik lehetősége a vizsgákra történő jelentkezésre a Neptun rendszerben.

 

Dékáni körlevél alapján,    

2021. január 19.

Dr. Rácz Gergely
ÁOK tanulmányi felelős

 


Tanulmányi tájékoztató a 2020/2021-es tanév Patológia I. tantárgy kollokviumáról

A kollokvium gyakorlati és szóbeli vizsgarészből áll, aminek alkalmazott módszere a ZOOM rendszeren keresztül történő szóbeli vizsga.

A gyakorlat rész összesen 1 db annotált digitális kórszövettani metszet (általános patológia/kardiológia metszetsorból), valamint 1 db készítmény demonstrálásából áll.

Mindkettőt a vizsgáztató választja ki és küldi ki a vizsgázó digitális felületére.

A szóbeli vizsga alapja a hivatalos vizsgatételsor: az I. félév (kollokvium) szerinti 2 különböző tételből kell beszámolnia a vizsgázónak. Az egyik tétel az általános patológia tárgyköre (A tételsor), a másik tétel a daganatok patológiája és a szív- érrendszer patológiája kevert tételsorból (B tételsor) kerül kiválasztásra.

A tételeket és az arra szánt felkészülési időt a vizsgáztató választja ki és szabja meg.

A szigorlat mindegyik része buktató jellegű, annak sikertelensége esetén az egész vizsga ismétlendő.

Az ismétlővizsga következő időpontjának lehetősége, valamint és az ismétlővizsgák számának lehetőségei a TVSZ-nek megfelelően kerülnek meghatározásra és alkalmazva.

Sikeres vizsga esetén a kollokvium értékelése (érdemjegy) a NEPTUN rendszerben kerül rögzítésre, legkésőbb a vizsgát követő első munkanapon.

A vizsgák minden megadott vizsganap délelőtt 10 órakor kezdődnek, melyhez az elektronikus hozzáférést email-ben küldjük meg aznap, 7:30 és 9:50 közötti időintervallumban.

Egyéb tanulmányi kérdésben a E/21/2020. (XI.26.) sz. rektori-kancellári utasítás a Semmelweis Egyetemen alkalmazandó járványügyi készültséggel kapcsolatos intézkedési tervről – módosításokkal egységes szerkezetben–10.§ és 11.§-nak megfelelő utasítások szerint járunk el.

https://semmelweis.hu/jogigfoig/2020/09/18/e-21-2020-ix-17-sz-rektori-kancellari-utasitas-a-semmelweis-egyetemen-alkalmazando-jarvanyugyi-keszultseggel-kapcsolatos-intezkedesi-tervrol/

Mindenkinek sikeres felkészülést és eredményes vizsgaidőszakot kívánok!

Dr. Rácz Gergely
tanulmányi felelős

 

E-learninggel kapcsolatos információk

Az oktatási anyagainkat kitesszük az Intézet honlapjára is, ahol az E-learning felület mellett azok szintén hozzáférhetők.

A további feltöltésekről hasonló módon küldünk tájékoztatást!

Sikeres további tanulást és felkészülést kívánunk!

 


Tanulmányi kapcsolatok

A patológia tantárgy előadója: Prof. Dr. Matolcsy András

Oktatási ügyek intézése:  Központi Iroda, I. emelet

Tanulmányi Felelős: Dr. Rácz Gergely, egyetemi docens Tel.: 459-1500/54471
                                      e-mail: racz.gergely@med.semmelweis-univ.hu

Tanulmányi adminisztrátor:  Szabó Szilvia Tel.: 459-1500/54459
                                                      e-mail: szabo.szilvia@med.semmelweis-univ.hu