(Dr. Barna Gábor, Kovácsné Dr. Márk Ágnes)

A munkacsoport tevékenysége és főbb eredményei:

Munkacsoportunk fő célkitűzése a B-sejtes lymphomák differenciál diagnosztikájának fejlesztése, prognosztikus faktorok, valamint a tumorsejtek és a mikrokörnyezet kapcsolatának kutatása áramlás citometriai, molekuláris és sejtbiológiai módszerekkel.

Laboratóriumunkban lymphomák, leukémiák immunfenotipizálását végezzük a hozzánk érkező vér és csontvelő aspirátum mintákon. Ehhez kötödően végezzük a kutatásainkat is.

Galéria

5kép

A lymphomás megbetegedések száma évről évre növekszik. A leggyakoribb lymphomák között találjuk a B-sejtes low grade NHL lymphomákat. A hematológiai megbetegedésekben, így a lymphomák kezelése során is, egyre kifinomultabb terápiák kerülnek előtérbe manapság. Ennek ellenére gyakran a terápiák hatástalanok, mert ugyan a periférián keringő sejtek elpusztulnak a kezelések hatására, a csontvelőben vagy a nyirokcsomókban megbúvó tumorsejtek az őket támogató mikrokörnyezet sejtjeinek segítségével túlélnek és újra tudják termelni a tumorsejteket.

Kutatásainkban vizsgáljuk a lymphoma sejtek immunfenotípusát. In vitro sejtkultúrákban, csontvelői stróma sejtekkel kokultúrákban a beteg mintákból izolált tumorsejtek túlélését, proliferációját, citokin termelését mérjük és összevetjük a különböző felszíni vagy intracelluláris fehérjék expressziójával, más módszerekkel kimutatott (molekuláris, FISH) prognosztikus faktorokkal, mutációkkal. Az így kapott adatok segítségével próbáljuk feltérképezni a tumorsejtek és a mikrokörnyezetük kapcsolatát, valamint a különböző felszíni molekulák szerepét ezekben a folyamatokban.

 

Publikációk:

  1. Márk Á, Varga G, Timár B, Kriston C, Szabó O, Deák L, Matolcsy A, Barna G. The effect of microenvironmental factors on the development of myeloma cells. Hematol Oncol. 2016 Oct 21. doi: 10.1002/hon.2354.
  2. Kriston C, Bödör C, Szenthe K, Bánáti F, Bánkuti B, Csernus B, Reiniger L, Csomor J, Matolcsy A, Barna G. Low CD23 expression correlates with high CD38 expression and the presence of trisomy 12 in CLL. Hematol Oncol. 2015 Jun 29. doi: 10.1002/hon.2244.
  3. Barna G, Mihalik R, Timár B, Tömböl J, Csende Z, Sebestyén A, Bödör C, Csernus B, Reiniger L, Peták I, Matolcsy A. ROR1 expression is not a unique marker of CLL. Hematol Oncol. 2011 Mar;29(1):17-21. doi: 10.1002/hon.948.
  4. Dunai ZA, Imre G, Barna G, Korcsmaros T, Petak I, Bauer PI, Mihalik R. Staurosporine induces necroptotic cell death under caspase-compromised conditions in U937 cells. PLoS One. 2012;7(7):e41945. doi: 10.1371/journal.pone.0041945.
  5. Mammalian target of rapamycin (mTOR) activity dependent phospho-protein expression in childhood acute lymphoblastic leukemia (ALL). Nemes K, Sebestyén A, Márk A, Hajdu M, Kenessey I, Sticz T, Nagy E, Barna G, Váradi Z, Kovács G, Kopper L, Csóka M. PLoS One. 2013;8(4):e59335. doi: 10.1371/journal.pone.0059335.

 

 

A munkacsoport tagjai:

Dr. Barna Gábor, tudományos főmunkatárs

Dr. Márk Ágnes, tudományos munkatárs

Kriston Csilla, doktorjelölt, tudományos segédmunkatárs

Takács Ferenc, TDK hallgató

Hernádfői Márk, TDK hallgató