Betűméret: A A A

EASIER Projekt

European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills
EASIER Projekt

Az elmúlt évtizedekben a sebészeti műtéttechnika olyan technológiai fejlődésen ment keresztül, amely elősegítette a minimál invazív eljárások előtérbe kerülését. A minimál invazív sebészet elterjedése minimalizálja a betegek műtéti traumáját, ugyanakkor maximalizálja a műtéttechnikai és diagnosztikai hatékonyságot. A minimál invazív technikák elsajátítása egy kihívásokkal teli folyamat, amely csak éveken át tartó gyakorlással és továbbképzésekkel valósítható meg.

A megfelelő jártasság megszerzéséhez a sebészeknek számos műtéti és nem-műtéti készséget kell elsajátítaniuk. A 20. század közepéig, a sebészeti szakképzést a betegágy melletti gyakorlatok jelentették, ahol a fiatal sebészek a műtétek alatti megfigyeléssel, majd a gyakorlott sebész mozdulatainak utánzásával szerezhettek gyakorlatot mind a műtőben, mind a betegágy mellett. Ezt a mentor-gyakornok kapcsolaton alapuló oktatási modellt nevezzük Halstedi paradigmának. A hagyományos oktatási modell idő- és erőforrásigényes, az értékelés módja szubjektív, továbbá sokszor nem felel meg maradéktalanul a betegbiztonsági előírásoknak.

Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek azok az oktatási modellek, amelyek betegmentes környezetben, kockázatok nélkül biztosítanak lehetőséget az egyes sebészeti készségek elsajátítására. Ezek a képzések jobban adaptálhatóak mind a tutor mind a rezidens időbeosztásához továbbá az egyes készségek objektíven értékelhetők.

A “Techológia Támogatta Tanulás” (TEL – Technology Enhanced Learning) fontos szerepet játszik mind a műtéti (box trénerek, folyamatos mozgás- és eszközkövetés) mind a nem-műtéti (E-learning, Augmented reality trainer) készségek elsajátításában. Annak ellenére, hogy a TEL alkalmazásáról egységesen elfogadott iránymutatás még nem érhető el sem hazai sem nemzetközi szinten, a térning központok és oktatókórházak folyamatosan integrálják a képzési programjukba.

A “European Knowledge Alliance for Innovative Education of Surgical and Interventional Skills” (EASIER) az Európai Unió által támogatott nemzetközi összefogással megvalósuló projekt, amelynek fő célja a TEL adaptálása a sebészeti szakképzésbe, illetve használatának standardizálása. A projekt célkitűzése, hogy a rezidensek illetve tutorok/mentorok folyamatosan és bárhonnan hozzáférhessenek a legmodernebb oktatási lehetőségekhez. Az összefogás alapja, egy korábban már sikeresen validált pedagógiai modell (MISTELLA LLP), amelyet a kognitív készségek fejlesztésére hoztak létre. A két projekt egyesítésével egy olyan strukturált és objektív képzési stratégia valósul meg, amely nemcsak a graduális- és postgraduális képzés európai szintű egységesítését segítheti elő, hanem legyőzi a távolságot tutor és rezidens között, továbbá elősegíti a TEL alapjainak elterjedését.

A projektről és legújabb eredményeinkről az http://www.easier-project.eu/ weboldalon tájékozódhat.