A Semmelweis Egyetem vezetőinek döntése és elkötelezettsége mellett kerül bevezetésre az Energiairányítási Rendszer, az MSZ EN ISO 50001:2012 szabályozásának keretében, az 57/2015. évi Energiahatékonysági törvényben megfogalmazottak értelmében.

Az Energiairányítási Rendszer (EIR) a Minőségirányítási Rendszer (MIR) és Környezetirányítási Rendszer (KIR) harmadik pilléreként alkotja az Egyetemi Integrált Irányítási Rendszert (IIR). Az Irányítási rendszerek vezetői: MIR, KIR, EIR vezető.

Az EIR bevezetésének fő célkitűzése az energiahatékonyság növelése, az energiafogyasztás csökkentése, megújuló energiák alkalmazásával az energiafelhasználás hatékonyságának növelése és nem utolsó sorban az energiaköltség csökkentése.

Az Energiapolitikában is megfogalmazott célok megvalósítása közös ügyünk, nem csak a vezetés, a szakigazgatóság, hanem minden dolgozó együttműködésére számítva. A személyes odafigyelés az eredményesség egyik fontos tényezője, melyben támogatásukat kérem.

Horváth Ákos

műszaki főigazgató

Nyíri Ákos
EIR vezető