Létesítményüzemeltetési Főosztály (LÜFO)

Az igazgatóság hatáskörébe utalt, létesítményekhez és speciális berendezésekhez (tűzgátló és automata nyílászárók, RWA rendszerek, légtechnikai rendszerek, aggregátorok, szünetmentes tápegységek, fázisjavítók, felvonók, orvosi gáz hálózatok, reptér, hőtermelő berendezések és hőközpontok) kapcsolódó napi szintű üzemeltetési, valamint a szervezeti egységek részére üzemeltetést támogató feladatok ellátása. Az ellátási területhez és berendezések üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatások beszerzésekor a beszerzési eljárás lebonyolításában való rész-vétel, annak szakmai felügyelete, egészen a szerződéskötésig. A megkötött karbantartási, hibaelhárítási és szolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan betartatása a szerződött partnerrel.

 

Üzemeltetéstámogatási Osztály

A kritikus infrastruktúra egységeinél (felvonó, speciális és steril légkezelők és klíma rendszerek, orvosi gáz rendszerek, aggregátorok, fázisjavítók, automata és tűz-gátló nyílászárók) vásárolt üzemeltetési szolgáltatások működtetése. A szolgáltatások biztosításához szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése és a szolgáltatási rendelkezésre állás biztosítása, a szerződések menedzsmentje (ellenőrzés, teljesítményigazolás, kötbér, stb.). Üzemeltetési és karbantartási tervek készítése az SLA fenntartása érdekében, továbbá a jogszabályi kötelezettségek, egyetemi standardok kialakítása és betartatása, visszacsatolások gyűjtése és elemzése. A közüzemi számlák, fogyasztásmérők műszaki kontrollja és fejlesztése (“okos mérők”), e-Közmű technológia bevezetése és a szolgáltatások fenntartása, haváriákra utaló fogyasztások kiszűrése. Az Egyetemnél zajló műszaki folyamatok ISO 50001 megfelelőségének fenntartása, a hőtermelő és villamos energia vételezési rend-szerek műszaki megfelelőségének menedzselése.

Műszaki-hálózatirányítási Osztály

Az egyetemi létesítmények üzemeltetését végző tömbigazgatóságok műszaki szakterületével való hatékony és szoros együttműködés, szakmai – koordinációs támogatás biztosítása. Műszaki-hálózatirányítási információs rendszer fenntartása, tömbökön átívelő feladatok összehangolása, egyenletes allokációja, szakmai és stratégiai támogatása.

Energiamenedzsment Osztály

Egyetemi szintű energia megtakarítási, EKR felhasználási lehetőségek vizsgálata és fejlesztése, felújítások és beruházások energetikai szempont szerinti kontrollja és harmonizációja teljes egyetemi infrastruktúra tekintetében. Komplex energia-menedzsment rendszer létrehozása és üzemeltetése, energetikai korszerűsítésekre, napelemes, vagy egyéb megújuló energiarendszerek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, tervek kidolgozása, épületfelügyeleti rendszerek energetikai célú megfelelőségének a kontrollja. Energiahatékonyság növelő kommunikáció és ismeretbővítő szolgáltatási folyamatok fenntartása, épületek energetikai tanúsítási eljárásában közreműködés.

Gyorsszolgálati Osztály

Az Operatív Irányító Központ (a továbbiakban: OIK) által működtetett diszpécser szolgálat és hibajegy kezelő rendszer gyorsszolgálati, 7/24 munkarendű havária karbantartási munkálatok erőforrását jelentő szolgáltatások biztosítása, éves felül-vizsgálattal. Üzemeltetési feladatok megvalósítása a KIÉ és a Központi Könyvtár gondnoki munkaköreinek fenntartásában.