Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
506415 Összes oltás

A Beruházási Főosztály feladatköre:

 1. Javaslattétel az Egyetem közép- és hosszútávú beruházási-felújítási és az ehhez kapcsolódó beszerzési tervére és stratégiájára, részvétel ezek kidolgozásában és az elfogadott terv/stratégia végrehajtása.
 2. Közreműködés az Egyetem intézményfejlesztési tervének és stratégiájának kidolgozásában és az elfogadott terv/stratégia végrehajtásában.
 3. Az Igazgatóság a Stratégiai és Fejlesztés Rektorhelyettessel együttműködésben, folyamatos tájékoztatás mellett látja el az egyetemi stratégia szempontjából jelentős feladatait.
 4. A projekt keretében megvalósuló beruházások esetében projekt-alapítás, amelyek szervezete a projektmenedzsment csoport.
 5. A projektek megvalósításának biztosítása, a kapcsolódó folyamat-adminisztráció naprakészen tartása. A felújítási és beruházási feladatok, projektek előkészítése, terveztetése és végrehajtása.
 6. A projektdokumentáció, ütemtervek, kockázatelemzés elkészítése, projekt státusz adatszolgáltatás teljesítése, a beruházási projektek szerződéses állományainak vezetése és nyomonkövetése, szerződéses rendelkezések betartatása.
 7. Együttműködés az orvosszakmai és/vagy oktatásszakmai képviselővel a fejlesztési beruházások és igények meghatározásában.
 8. Az Igazgatóság feladatainak ellátásával kapcsolatos egyetemi közbeszerzési eljárások műszaki dokumentációjának összeállítása, az eljárások lebonyolításában részvétel és szakértői támogatás.
 9. A beszerzések előkészítése, benne az összehasonlítható (a beszerzés jellegéhez igazodóan mennyiségi, minőségi stb. alapon) indikatív és egyszerű árajánlatok bekérése, a beszerzések ajánlatainak műszaki szempontú értékelése.
 10. A beruházási projektek megvalósításához kapcsolódó beszerzések irányítása, jogi ügyek bonyolításának felügyelete.
 11. A beruházási projektek megvalósításával  kapcsolatos mérnöki  előkészítő munka felügyelete, nyomonkövetése, ellenőrző feladatok ellátása a kapcsolódó beszerzések specifikálása, értékelése során, valamint a tervezés és kivitelezés ellenőrzése, minőségbiztosítása.
 12. Az Igazgatóság feladatainak ellátásához kötődő saját hatáskörű szerződések előkészítése és megkötése.