Az Oktatási Bizottság

Aktuális referens:

Papp Zsombor E-mail

Az SE HÖK tanulmányi, érdekképviseleti és oktatásügyi tevékenységének összehangolására, indítványainak előkészítésére, az egyetem tanulmányi és oktatást érintő
szabályzatainak figyelemmel kísérésére, továbbá a részönkormányzatok ilyen tevékenységének koordinálására létrehozott központi bizottság.

A bizottság tagjai a referens, a részönkormányzatok Oktatási Bizottságainak elnökei, valamint az SE HÖK Küldöttgyűlése által delegált magyar, angol, és német nyelvű képzésben résztvevő 1-1-1 hallgató.