Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Az Oktatási Bizottság

 

Aktuális bizottsági vezető:

Papp Zsombor

 

A Hallgatói Önkormányzat -törvény által adott- egyik legfontosabb feladata az hallgatók érdekképviselete, az oktatás hallgatóközpontúságának biztosítása. A képviselet hathatós biztosításának alapköve mind a hallgatókkal, mind az Egyetem vezetőivel, döntéshozóival való szoros együttműködés és kommunikáció. Ezért a HÖK oktatási képviselete a legalsóbb szintről, a csoportképviselőktől az évfolyam- és kari képviselőkön át az oktatási ügyekért felelős alelnökig nyúlik. A csapat mindennapi feladatai közé tartozik az évfolyamcsoportok követése, a különböző platformokon (Facebook Messenger, email, honlap) érkező megkeresésekben a segítségnyújtás, az oktatási adminisztratív szervekkel való együttműködés. A hallgatói vélemények visszajelzések gyűjtése, rendszerezése ugyancsak nagyon fontos, hiszen ez segít abban, hogy minél több hallgató igényét megismerhessük és azok megvalósulásáért dolgozzunk. 

 

A Bizottság elérhetősége: E-mail

———————————————————————

Bókay János tanulmányi ösztöndíj 

 

A tanulmányi ösztöndíjakat a szociális ösztöndíjjal együtt minden félév szorgalmi időszak második hónapjának 10. napjáig kell elutalni.  

Az ösztöndíj számításáról alább találhatjátok a legfontosabb tudnivalókat. 

A Térítési és Juttatási Szabályzat kivonatát itt találjátok, mely tartalmazza a további részletszabályokat:

Tanulmányi ösztöndíjra az az államilag támogatott, teljes idejű nappali képzésben részt vevő, aktív félévre beiratkozott hallgató jogosult, aki az előző félévben legalább 24 kreditet felvett (csökkentett összeget akár 12 kredit felvétele esetén is lehet kapni). 

Az ösztöndíjszámítás alapjául szolgáló kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagotokat a NEPTUN felületen a Tanulmányok >> Tanulmányi átlagok menüpontban a megfelelő félév sora elején található „+” jelre kattintva az utolsó oszlopban találjátok a Tanulmányi ösztöndíj átlag sorban. Az átlagok a félév lezárása után jelennek meg, ezután tudunk hozzáfogni az ösztöndíj kiszámításához. 

Itt megtekinthetitek, hogy az évfolyamotokon az ösztöndíj fokozatokhoz milyen minimum átlagot kellett elérnetek. Először 2020 februárjában számítottuk a jelenlegi szabályzat szerint az ösztöndíjakat, eddig visszamenőlegesen megtekinthetitek, milyen átlag elérése volt szükséges a fokozatok eléréséhez. 

Amennyiben probléma merülne fel a megállapított ösztöndíjakkal kapcsolatban, kérdésetekkel forduljatok hozzánk a hok.oktatas@semmelweis-univ.hu címen, fellebbezéssel pedig a NEPTUN rendszerben történt kiírástól számított 15 napon belül élhettek a Szociális és Esélyegyelőségi Bizottságnak címzett hallgatói jogorvoslati kérelemmel kozponti.szeb@semmelweis-univ.hu email címen.  

A fellebbezési időszak lezárását követően újabb fellebbezéssel élni nem lehet! 

———————————————————————