Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Dr. Török Gréta – A fogászati navigációs implantológiában használt fúrósablonok in vitro vizsgálata 

A fogászati navigációs implantológia dinamikusan fejlődő terület. A modern háromdimenziós képalkotói technikák, és ezen adatok feldolgozására alkalmas számítógépes szoftverek már széles körben rendelkezésre állnak. A modern navigációs rendszerek fő eleme a számítógép által vezérelt virtuális tervezés. A virtuális implantáció lehetőséget nyújt az implantátum ideális háromdimenziós elhelyezésére az anatómiai és a protetikai követelményeknek megfelelően. A legújabb fogászati implantációs navigációs rendszerek lehetővé teszik, hogy a tervezés teljes folyamatát digitalizáljuk. Az implantátum pozíciójának tervezése a páciensről készített CBCT felvétel és digitális intraorális lenyomat alapján történik. A fúrósablon tervezése ugyancsak a program irányítása alatt zajlik, majd a tervezett adatok alapján 3D nyomtató segítségével kerül előállításra. A virtuális tervet az implantációs fúrósablon viszi át a műtéti területre. Az implantációs fúrósablont az állcsontra helyezve, meghatározza az implantátum pozícióját, ugyanis a fúrósablonba épített titán persely vezeti a fúrót a csontüreg kialakításánál és ezen keresztül történik az implantátum becsavarása is. A fúrósablonnal szemben támasztott egyik követelmény, hogy a szájban a kezelés során ne deformálódjon és stabilan rögzüljön, ugyanis csak így valósítható meg, hogy ténylegesen a kívánt helyre kerüljön beültetésre az implantátum. Kutatásunk során a 3D technológiával nyomtatott fogászati implantációs fúrósablonok átfogó vizsgálatával foglalkozunk. Arra a kérdésre keressük a válasz, hogy a műtéti protokoll során mely lépések és beavatkozások befolyásolhatják a sebész által kialakított implantátumágyat a tervezett, ideális implantátum pozíciótól. Kutatásunk egyik fő célkitűzése, a fogászati implantológiában használt sebészi fúrósablonok deformációjának vizsgálata fertőtlenítés és sterilizálás hatására. Célunk megtalálni azt a módszert, amelynek segítségével a sablonok sterilizálhatóak anélkül, hogy azok károsodnának, deformálódnának. Eredményeinkkel, a manapság egyre szélesebb körben használt 3D nyomtatott fúrósablonok – hiánypótló – sterilizálási protokollját kívánjuk kidolgozni. Kutatásunk további célkitűzése a Cone Beam CT és intraorális digitális lenyomat alapján működő implantációs tervező programok által megtervezett, majd 3D nyomtatott fúrósablonok segítségével behelyezett implantátumok pontosságának meghatározása kutatócsoportunk által kidolgozott in vitro kutatási modell segítségével. Vizsgálataink során arra vagyunk kíváncsiak, hogy a virtuálisan megtervezett implantátum pozíció mennyiben tér el a 3D nyomtatott fúrósablonok segítségével behelyezett implantátum helyzetétől a különböző klinikai esetek szimulációja során (foghiány lokalizációja, csontminőség, stb.).

 

Tudományos közlemények:

Török G., Gombocz P., Bognár E., Nagy P., Dinya E., Kispélyi B., Hermann P.
Comparison of sterilization procedures in 3D-printed dental implant drill guide templates: Pilot study
BMC Oral Health (2018) [közlés alatt]

Szakmai előadások:

  • 2015. szeptember. Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani Társaságának XXI. Kongresszusán Sterilizációs eljárások anyagszerkezettani vizsgálata különös tekintettel a 3D technológiával nyomtatott fogászati implantációs fúrósablonokra címmel, szerzők: Dr. Török Gréta, Dr. Gombocz Péter, Dr. Bognár Eszter, Dr. Nagy Péter, Dr. Kispélyi Barbara, Dr. Hermann Péter
  • 2016. május. Árkövy vándorgyűlés, poszter szekció: Sterilizációs eljárások anyagszerkezettani vizsgálata különös tekintettel a 3D technológiával nyomtatott fogászati implantációs fúrósablonokra (Dr. Török Gréta, Dr. Gombocz Péter, Dr. Bognár Eszter, Dr. Nagy Péter, Dr. Kispélyi Barbara, Dr. Hermann Péter)
  • 2017.szeptember. Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Társaságának XXII. Kongresszusán előadás Fogászati navigációs implantációs rendszer pontosságának vizsgálata címmel előadás (Dr. Török Gréta, Dr. Joós-Kovács Gellért, Dr. Szabó Gábor, Dr. Kispélyi Barbara, Prof. Dr. Hermann Péter)
  • 2017. szeptember CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress (Bécs), poszter szekció: Comparison of sterilization procedures in 3D-printed dental implant drill guide templates, (G.Török, P. Gombocz, E. Bognár, P. Nagy, B. Kispélyi, P. Hermann)
  • 2018. Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezete által rendezett „A fogorvostudomány aktuális kérdései” továbbképzésen (Győr, Miskolc) előadás „Fogászati navigációs implantológia napjainkban” témában (Dr. Török Gréta)