Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Dr. Róth Ivett – Intraorális szkennerek fogpótlástani alkalmazása

Az intraorális szkennerek a szájképletek direkt optikai lenyomatozására alkalmas, fogorvosi használatra kifejlesztett eszközök. A CAD/CAM technológia térhódításával egyre nagyobb igény mutatkozik ezen korszerű lenyomatvételi eszköz mindennapi rutinba való beillesztésére. A technológia újszerűségére és gyors fejlődésére való tekintettel, szakirodalmi háttere csekély, sok még a feltérképezetlen terület. A digitális lenyomatvétel irodalma főként az eljárás alkalmazási területeinek elméleti lehetőségeire, illetve a hagyományos lenyomatvétellel való összehasonlításán át a digitális technika pontosságának megítélésére koncentrál. Számos, a gyakorlati alkalmazással kapcsolatos kérdés megválaszolatlan. A jól kidolgozott és hosszú évek óta sikeresen alkalmazott hagyományos lenyomatvételi eljáráshoz képest ez az új eljárás még kevéssé használt. A digitális lenyomatvételi eszközök elterjedésének a magas költségükön túl, a hosszú és kevésbé ismert tanulási folyamat is akadálya, amely a magabiztos szkennerhasználatot megelőzi. Szükség van olyan vizsgálatokra is, amelyek a többfunkciós digitális eszközök lenyomatvételt kiegészítő egyéb funkcióit is értékelik.
A Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinika digitális munkacsoportja 2011 óta értékeli a digitális lenyomatvételi rendszereket, 2015-ben csatlakoztam a vizsgálatokhoz.

Választott kutatási területem az intraorális szkenner gyakorlati alkalmazásának in vivo értékelése. A cél a digitális lenyomatvételt jellemző tanulási görbét a szkenneléshez szükséges idő és a lenyomatozás képszáma alapján felállítani. Az eszköz fogszín-meghatározási funkcióját vizuális és digitális fogszín-meghatározási módszerekkel összehasonlítani.