Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Bemutatkozás:
A CAD/CAM technológia rohamos fejlődése és térhódítása lehetővé tette, hogy új, ellenálló és esztétikus kerámiák jelenjenek meg a fogászatban; ezért szükségessé vált ezen anyagok megismerése, komplex optikai és anyagtudományi vizsgálata.
Munkacsoportunk a kerámiák fénydinamikai paramétereit, színét, felületi érdességét, szerkezetét és szilárdságát vizsgálja a ma fellelhető legmodernebb mérőműszerekkel, több társegyetemmel együttműködve (BME Atomfizika Tanszék, Stockolm University).

Könyvfejezetek:
● Borbély J, Róth L: Front restauráció hybridkerámiával : Róth L. (szerk.)Fogpótlás.tan 2018
● Borbély J, Hajdu Z, Whiteman YY, Gerlóczy P, McLaren EA Kerámia In: Kóbor A, Kivovics P, Hermann P (szerk.) Fogpótlástani anyagtan és odontotechnológia. 192 p. Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2015. pp. 107-140.
● Borbély J, Hajdu Z Cirkonium-dioxid vázas restauráció készítése CAD/CAM technológiával: Balogh Zs, Hajd. Z (szerk.)CAD/CAM technológia a fogászatban Budapest: Dental Press Hungary Kft, 2007. pp. 150-155.(Fogtechnika sorozat)(ISBN:978-963-86809-6-9)

Cikkek:
● Emese Abram, Gabor Gajdatsy, Peter Hermann, Ferenc Ujhelyi, Judit Borbely & James Shen Zhijian: The colour of monolithic zirconia restorations determined by spectrophotometric examination (2018), DOI:10.1080/17436753.2018.1464271
● A. Czigola, E. Abram, Z.I. Kovacs, K. Marton, P. Hermann, J.Borbely: Effects of substrate, ceramic thickness, translucency and cement shade on the color of CAD/CAM lithium-disilicate crowns. JERD Under submission

Poszterek:
● A. Czigola, E. Ábrám, J. Borbély, P. Hermann: Optical properties of Monolithic Cad/Cam Lithium-disilicate Crown. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress. Bécs, Ausztria, 2017
● E. Abram, J. Borbély, A. Czigola, F. Újhelyi, G. Gajdátsy ,P. Hermann: Determining the color of glass-ceramic restorations with spectrophotometric examination. CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress. Bécs, Ausztria, 2017

Rektori pályamunkák:
● Fehér Dóra, Saláta József (FOK IV.): Üvegkerámiák spektrofotometriai vizsgálata (Dr. Ábrám Emese, Dr. Borbély Judit) 2017/2018. év – II. helyezés
● Egyed Petra, Palaszkó Dénes: Üvegkerámia fogpótlások az esztétikai fogászatban (Dr. Borbély Judit) 2015/2016. év – I. helyezés

TDK kongresszusi előadások:
● Saláta József, Fehér Dóra (FOK IV.): Üvegkerámiák spektrofotometriai vizsgálata (Dr. Ábrám Emese, Dr. Borbély Judit) 2018
● Fehér Dóra, Saláta József (FOK III.): Üvegkerámia fogpótlások várható színének meghatározása szisztematikus spektrofotometriai méréssel (Dr. Ábrám Emese, Dr. Borbély Judit) 2017
● Egyed Petra, Palaszkó Dénes: Lítium diszilikát kerámia koronák optikai tulajdonságainak vizsgálata (Dr. Borbély Judit) 2016
● Czigola Alexandra,Pál Eszter: Üvegkerámia fogpótlások színét befolyásoló tényezők (Dr. Borbély Judit és Dr. Kovács Zoltán Imre) 2015

Szakdolgozatok:
● Czigola Alexandra: Üvegkerámia restaurációk szerepe az esztétikai fogászatban (Dr. Borbély Judit) 2015