Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 18.
14731 Összes oltás
5686 Beoltott Semmelweis Polgár

Bemutatkozás:
A protetikai eljárások terén napjaink legmeghatározóbb innovációja egyértelműen az intraorális szkennerek megjelenése. A digitális lenyomatvételi technika alkalmazásával új lehetőségek, új anyagok és módszerek állnak a gyakorló fogorvos rendelkezésére. Azonban egy új rendszer klinikai alkalmazása előtt elengedhetetlen annak részletes vizsgálata, használatának értékelése. Munkacsoportunk 2011 óta értékeli a digitális lenyomatvételi rendszereket. Számos kutatást, vizsgálatot végeztünk a szkennerek pontosságának, klinikai alkalmazhatóságának feltérképezésére. Oktatóprogramot dolgozunk ki a digitális lenyomatvételi rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó CAD/CAM munkafolyamatok ismereteiről. Eredményeinkről éves TDK konferencián hallgatóink és tudományos konferenciákon PhD hallgatóink, orvosaink rendszeresen beszámolnak.

 

Oktatóvideók:
Trios oktató videó 

Könyvfejezetek:
● Borbély J, Róth L: Monolitikus cirkónium-dioxid restauráció készítése Cad/Cam technológiával, digitális lenyomatra: Róth L. (szerk.)Fogpótlás.tan 2018
● Róth I, Borbély J: Cad/Cam történeti áttekintés : Róth L. (szerk.)Fogpótlás.tan 2018
● Borbély J, Hajdu Z, Róth L, Kóbor A Fogászatban alkalmazott CAD/CAM technológiák In: Kóbor A, Kivovics P, Hermann P (szerk.)Fogpótlástani anyagtan és odontotechnológia. 192 p.Budapest: Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió, 2015. pp. 167-184.

Cikkek:
● B. Vecsei, G. Joos-Kovacs, J. Borbely, P. Hermann :Comparison of the accuracy of direct and indirect three-dimensional digitizing processes for CAD/CAM systems – An in vitro study J Prosthodont Res. 2017 Apr;61(2):177-184. doi:10.1016/j.jpor.2016.07.001
● J. Borbély, M. Dóró G.Joós-Kovács, B Vecsei, P. Hermann: Okoslenyomat – a szájképletek digitális másolata I. Magyar Fogorvos vol.:25, issue.:5, p.:222-229.
● J. Borbély, M. Dóró, G.Joós-Kovács, B Vecsei, P. Hermann: Okoslenyomat – a szájképletek digitális másolata II. Magyar Fogorvos vol.:25, issue.:6, p.:274-281.
● J.Borbély, A. Czigola, V.Vitai, I.Róth, P. Hermann: Intraoral scans for Cad/Cam application Stoma Edu J. 2018;5(2):106-112 doi:10.25241/stomaeduj.2018.5(2).art.5
● G. Joos-Kovacs, B. Vecsei, Sz. Körmendi, V. A. Gyarmathy, J. Borbely, P. Hermann: An evaluation of the accuracy of optical indirect CAD/CAM digitalization of virtual models. Under submission

Poszterek:
● G. Joós-Kovács, Sz. Körmendi, B Vecsei, J Borbély, P Hermann: Laboratory Scanner Method- Accuracy of Indirect Cad/Cam Digitalization CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress. Bécs, Ausztria, 2017
● I. Róth , A. Czigola , Z. Kovács ,G. Joós-Kovács , J. Borbély , P. Hermann: Increasing Efficiency in Practical Digital Impression Taking CED-IADR/NOF Oral Health Research Congress. Bécs, Ausztria, 2017

Rektori pályamunkák:
● Róth Ivett: Intraorális szkenner rendszerek protetikai alkalmazása (Dr. Borbély Judit, Prof. Dr. Hermann Péter) 2016/2017. év – I. helyezés
● Dankó Mariann: Protetikai tervezés szóló foghiány esetén a Semmelweis Egyetem Fogpótlástani Klinikán alkalmazott implantációs rendszerekben. (Prof. Dr. Hermann Péter) 2016/2017. év – dicséret

TDK kongresszusi előadások:
● Róth Ivett: Intraorális szkennerrel történő digitális lenyomatvétel és fogszín-meghatározás in vivo vizsgálata (Dr. Borbély Judit) 2018 – I. helyezés
● Róth Ivett, Dalos Magdolna: Az intraorális szkennelés idejének és képszámának változása a gyakorlással összefüggésben- in vivo vizsgálat (Dr. Borbély Judit) 2017 – III. helyezés
● Róth Ivett: A CAD/CAM virtuális minta pontosságának vizsgálata (Dr. Borbély Judit) 2016
● Dalos Magdolna: Rögzített fogpótlások készítésekor alkalmazott lenyomatvételi technikák összehasonlító értékelése (Dr. Borbély Judit) 2016
● Kovács Gellért: Hagyományos és digitális lenyomatvételi technikák összehasonlító értékelése (Prof. Dr. Hermann Péter, Dr. Molnár Bálint) 2013

Szakdolgozatok:
● Bakucz Márton: Intraorális szkennerek klinikai alkalmazhatóságának összehasonlítási protokollja (Dr. Vecsei Bálint) 2018
● Dalos Magdolna: Szék melletti-, laboratóriumi-, centralizált CAD/CAM rendszerek összehasonlítása (Dr. Borbély Judit) 2017
● Varga Viktória: Digitális technológiával készülő rögzített végleges fogpótlások (Dr. Kovács Zoltán Imre) 2017
● Lénárt Rita: Intraorális szkennerek alkalmazása fix fogpótlások készítésekor (Dr. Borbély Judit) 2015
● Csillag Eszter: Hagyományos és digitális lenyomatvételi technikák összehasonlító elemzése (Dr. Borbély Judit) 2014
● Kaddory Selam Saad: Digital impressions in dentistry (Dr. Borbély Judit) 2013