Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 10.
238718 Összes oltás
14143 Beoltott Semmelweis Polgár

A klinika munkatársai a tankönyvek megírásán túlmenően számos dol­gozatban, előadásban tették és teszik közzé kutatási eredményeiket. A témák között mind az alapkutatások, mind az alkalmazott kutatások egyes területei megtalálhatóak. Az 1970-80-as években az alapkutatá­sok a táplálék fehérjetartalma a fog-keményszövetekre – a nyomelemek keményszövetekre gyakorolt hatására irányultak. Az alkalmazott kuta­tások a hangképzés, az implantológia, gerostomatológia, epidemioló­gia, szisztémás betegségek és a fogpótlástan összefüggései mellett a pszichikum fogászati vonatkozásainak kérdésköre folyamatosan érdek­lődésünk homlokterében áll.

A hazai és nemzetközi irodalomban a „Részleges foghiányok pro­tetikai osztályozása” címmel is ismertté vált a részleges fogpótlások tervezését és kivitelezését új elméleti alapokra helyező tudományos diagnosztikus rendszer, segíti a terápiás lehetőségek megválasztását, útmutatást ad a részleges foghiányok rehabilitációjára. Mind a „Mód­szertani körlevel”-ek, mind a finanszírozási jogszabályok e rendszert alkalmazzák.
A hallgatók kutatómunka iránti érdeklődését felkeltendő TDK mű­ködik klinikánkon. Bár változó intenzitással és eredményességgel, de hallgatóink mindig ott vannak az egyetemi és országos megmérettetésen.

A Fogpótlástani Klinikán működő munkacsoportok

A Fogpótlástani Klinikán folytatott PhD kutatások