Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

Manapság a tudományos kutatások terén a nanotechnológia egyre nagyobb teret hódít. Ez az irányvonal új dimenziót nyitott a biológia, kémia, fizika és egészségügy területén is. A nanotechnológia segítségével új típusú anyagok szintézise, a már régebbről ismert technikák finomítása, alaposabb megértése és tanulmányozása is elérhetővé válik. Ezek a kutatások számos tudományterületet érintenek, egyfajta határtudománynak is tekinthetőek. Végső céljuk az, hogy a mindennapi gyógyításban használható anyagokat és módszereket fejlesszenek ki, fejlesszenek tovább.
Kutatócsoportunk elsődleges célja, hogy a modern, fogorvoslásban is használatos nanotechnológiai kutatásokban a Semmelweis Egyetem hírnevének megfelelően, meghatározó szerepet töltsön be. Fő irányvonala az új típusú kopolimerek, polimerkomplexek felhasználhatóságának a vizsgálata fogorvosi területeken. Ezen folyamatok az új típusú polimerek szintézisétől kezdve, azok komplex fizikokémiai vizsgálatán át, a sejtbiológiai és mikrobiológiai vizsgálatokon keresztül, egészen a klinikai felhasználhatóságig terjednek.

Tagok:
➢ Prof. Dr. Hermann Péter
➢ Prof. Dr. Zelles Tivadar (SE – Orálbiológia Tanszék)
➢ Dr. Géczi Zoltán
➢ Dr. Tóth Viktória
➢ Dr. Végh Dániel

Cikkek:
● Zoltán Géczi, Tivadar Zelles, Orsolya Hegedűs, Dániel Végh, Péter Hermann – Novel Nanocomposite for the Treatment of Denture Stomatitis INTERNATIONAL DENTAL JOURNAL: Volume 68, Issue S2
● Zoltán Géczi, Peter Hermann, Laszlo Kőhidai, Orsolya Lang, Zsofia Kohidai, Tamas Meszaros, Attila Barocsi, Sándor Lenk,Tivadar Zelles – Antimicrobial silver-polyethyleneimine-polylactic acid polymer composite film for coating methacrylate-based denture surfaces JOURNAL OF NANOMATERIALS https://www.hindawi.com/journals/jnm/aip/1048734/
● Dr. Géczi Zoltán, Dr. Kispélyi Barbara, Dr. Pál Károly, Dr. Hermann Péter – Baktérium- és gombaölő polimerek a fogászatban Egy új, hatékony antibakteriális, antifungális, kationos polimer, a polietilénimin fogorvosi felhasználásának lehetőségei FOGORVOSI SZEMLE: 109(2): 56–60 2016