Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14731 Összes oltás
5991 Beoltott Semmelweis Polgár

A munkacsoport vezetői:
Dr. Mikulás Krisztina
Dr. Kádár László

Az implantációs-protetikai munkacsoport fő tevékenysége implantátum elhorgonyzású és megtámasztású fogpótlások készítése, valamint implantációs fogpótlások készítése digitális tervezéssel és CAD/CAM technológiával.

A munkacsoport tagjai:
➢ Prof. Dr. Hermann Péter
➢ Dr. Kispélyi Barbara
➢ Dr. Borbély Judit
➢ Dr. Ábrám Emese
➢ Dr. Berze Ildikó
➢ Dr. Czigola Alexandra
➢ Dr. Déri Tamás
➢ Dr. Dankó Mariann
➢ Dr. Kelemen Anikó
➢ Dr. König János
➢ Dr. Körmendi Szandra
➢ Dr. Mikola Éva
➢ Dr. Nagy Zsanett
➢ Dr. Németh Fanni
➢ Dr. Takács Emőke
➢ Dr. Tóth Viktória
➢ Dr. Török Gréta

Tudományos tevékenység:
● Milyen protetikai tényezők hatnak az implantációs fogpótlás hosszú távú stabilitására?
● Cement és csavar rögzítésű implantátum elhorgonyzású fogpótlások hosszú távú követése
● Digitális versus klasszikus úton készülő implantációs fogpótlások követése
● Az individualizált CAD/CAM gyógyulási csavar és az ideiglenes restauráció szerepe az ideális emergencia profil kialakításában az esztétikai zónában, protetikai lágyrész management
● Az egyedileg kialakított implantátumfej design és az emergencia profil kapcsolata
● Ti és ZrO 2 fejek esztétikai megítélése lítium-diszilikát full contour-, cut-back technikával készült, cirkónium-dioxid alapú ill. földpát alapú kerámia restaurációk esetén, figyelembe véve a periimplantaris mucosa szélességét és vastagságát. A restaurációk hosszú távú követése.

Publikációk listája:
● Mikulas K. Complex prosthodontic therapy after elimination of tumors in the maxillofacial region and treatment of patients with combined cleft lip and palate. Special case reports with short- and long-term aftercare. 2012 június: 14th INTERNATIONAL CONFERENCE "Dental Engineering – Biomaterials" Ustroń -POLAND : meghívott előadó
● Mikulas K, Bogdan S , Windisch P , Hermann P , Molnar B. Implant therapy and reconstruction of lost hard- and soft tissues in the atrophic mandible: a case report Mikulás K, Hermann P, Gera I, Komlódi T , Horváth G, Ambrus A , Tretter L . Triethylene glycol dimethacrylate impairs bioenergetic functions and induces oxidative stress in mitochondria via inhibiting respiratory Complex I. Dent Mater. 2018 Jul;34(7):e166-e181. doi: 10.1016/j.dental.2018.03.012. Epub 2018 Apr 16.
● Mikulas K, Borbely J, Körmöczi K, Joób-Fancsaly A, Hermann P. A complete digital approach for implant-supported one-piece all-ceramic crown in the esthetic zone with one step supraimplant soft tissue conditioning by individualized CAD/CAM hybrid provisional restoration: a clinical report. Europerio 2018, Amsterdam.
● Mikulás K, Linninger M, Takács E, Kispélyi B, Nagy K, Fejérdy P, Hermann P. Paradigmaváltás a fogmegtartó kezelésben: az amalgám korszak vége.Elfogadva 2018.08.23-án az Orvosi Hetilapban.
● Továbbképző előadások asszisztenseknek és rezidenseknek implantációs protetika témakörben 2012-től.