Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 18.
14731 Összes oltás
5686 Beoltott Semmelweis Polgár

Munkacsoport vezetője:
dr. Schmidt Péter, klinikai főorvos

A 2005-ös év egyértelműen fordulópontot jelentett a magyar graduális fogorvosképzés történetében: ettől az évtől kezdődött önálló tárgyként a gnatológia oktatása. A tantárgy oktatása során a negyedéves egyetemisták fél év alatt megismerhetik az állkapocsízület működését, a fogak érintkezési lehetőségeit, de talán ennél sokkal fontosabb, hogy bepillantást nyerhetnek a megváltozott működésű, kóros állapotokba is, melyek napjaink egyik kiemelkedő szakterületévé teszik a diszciplínát. Nem sokkal a tantárgy bevezetése után alakult az állkapocsízületi munkacsoport, Hermann Péter professzor úr és Jász Máté, valamint Schmidt Péter klinikai szakorvosok közreműködésével. A diagnosztikus és terápiás eszközpark a hozzánk érkező betegek számával arányosan komoly növekedésnek indult és a rágóízületi funkciózavarok mellett mára már a fej-nyak területének különböző eredetű fájdalmai is a munkacsoport ellátási területébe tartoznak.

Az eltelt bő 13 év óta a hazai fogorvosi szakirodalomban közölt számos publikáció, posztgraduális képzés fémjelzi a csoport működését, melynek kimagasló eredménye a Hermann Péter és Szentpétery András professzorok által szerkesztett közel 500 oldalas Gnatológia könyv is. A kezdeti maroknyi csapat mára már egy igen népes ellátó teammé vált, melyet nem csupán fogorvosok, de gyógytornászok, logopédusok is alkotnak. Szoros együttműködésben vagyunk a Fül-orr-gége Klinika Tinnitus ambulanciájával, de természetesen egyéb társ szakterületek segítségét is igénybe vesszük: fogszabályozó, szájsebész kollégákkal is napi kapcsolatot tartunk fenn.

Napi munkánk során nagy hangsúlyt helyezünk a fogpótlások individuális elkészítésére, egyéni értékeken, arcívvel, támasztócsavaros regisztrációval készítjük el a betegek rehabilitációját szolgáló rágófelszíneket. A diagnosztikában a hagyományos röntgen- technikák mellett MR-felvételeket is alkalmazunk, de lehetőségünk van digitális mozgáselemzés (Arcus DigMa- KaVo) és digitális rágófelszíni analízis (T-scan) vizsgálatok elvégzésére is.

Az eltelt tíz évben közel 7.000 beteg fordult meg a munkacsoport rendelésein, az igen magas betegszám egyértelműen indokolja, hogy mára már a hét minden napján tudjuk fogadni a betegeket.

Galéria

3kép

Nagy örömünkre szolgál, hogy a betegellátás mellett munkatársaink számos szakdolgozatban, rektori pályamű elkészítésében, tudományos diákköri munkában (TDK) is segédkezhetnek.

A munkacsoport jelenlegi tagjai:
➢ dr. Ambrus Szilvia, klinikai szakorvos
➢ Balogh Ildikó, főiskolai docens-fizioterapeuta
➢ Banai Kinga, logopédus
➢ dr. Demeter Tamás, klinikai szakorvos
➢ dr. Géczi Zoltán, klinikai szakorvos
➢ dr. Jász Máté, Klinikai szakorvos
➢ Kovácsné Dr. Körmendi Szandra, egyetemi tanársegéd
➢ Kovácsné Dr. Somogyi Andrea, klinikai szakorvos
➢ dr. Nagy Zsanett, klinikai szakorvos
➢ dr. Márton Krisztina, egyetemi docens
➢ dr. Radó Ágoston, klinikai szakorvos
➢ dr. Schmidt Péter, klinikai főorvos
➢ dr. Süveges Ibolya, klinikai szakorvos
➢ Szabó Gabriella, fizioterapeuta
➢ dr. Valentovics Anna, gyakornok
➢ dr. Varga Zita, gyakornok
➢ dr. Zsédely Anikó, klinikai szakorvos
➢ dr. Vaszilkó Mihály, egyetemi adjunktus-szájsebész

Állkapocsízületi rendelés: 1088 Budapest, VIII. Szentkirályi 47. VI. emelet 607.
Bejelentkezés: kizárólag a (1)459-1500/59356 melléken
Rendelés időpontja: oktatás függvényében a telefonos egyeztetés szerint
Beutaló nem szükséges, de fogadni csak a telefonon bejelentkezett pácienseket tudjuk.